Get in touch
or send us a question?
CONTACT

💥𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝐐𝐔𝐀̉𝐍 𝐋𝐘́ 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 𝐇𝐈𝐄̣̂𝐔 𝐐𝐔𝐀̉ 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝐁𝐀̣𝐍 Đ𝐀̃ 𝐁𝐈𝐄̂́𝐓 𝐂𝐇𝐔̛𝐀?💥

☀️ Quản lý công việc hằng ngày là điều mà mỗi một nhân viên nên biết để có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất. Người có kỹ năng quản lý công việc tốt sẽ là người biết tổ chức, sắp xếp và thực hiện các công việc một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Từ đó giúp chúng ta tăng năng suất lao động, chứng minh năng lực cá nhân và là bàn đạp thăng tiến trên con đường sự nghiệp.

☀️ Dưới đây là 10 cách quản lý công việc hằng ngày hiệu quả:

1️⃣ Lên danh sách các việc cần làm

2️⃣ Lập kế hoạch thời gian cho từng công việc

3️⃣ Đặt deadline là một trong các cách quản lý công việc hiệu quả

4️⃣ Đặt ra kế hoạch thời gian dự phòng

5️⃣ Tránh ôm đồm quá nhiều công việc

6️⃣ Sử dụng công cụ hỗ trợ hợp lý

7️⃣ Sắp xếp công việc đúng thời điểm

8️⃣ Đánh giá công việc theo từng giai đoạn

9️⃣ Luôn dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý

🔟Tự đề ra kỷ luật khi không hoàn thành đúng deadline