Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Soft Skills

post-image

Làm thế nào và cần bao nhiêu tiền để bạn có thể nghỉ hưu sớm, bỏ việc sống vì đam […]

post-image

Một người dù có giàu tính sáng tạo, luôn có nhiều ý tưởng hay nhưng cũng có những lúc họ […]

post-image

Một số sinh viên ngành điện được giao nhiệm vụ hoàn thành một mạch điện đơn giản. 97% sinh viên […]

post-image

Người hay thì biết điểm mạnh và cả điểm yếu của mình. Người dở thì chỉ biết điểm mạnh, mà […]

post-image

Have you ever worked in an organization that was routinely plagued by missed deadlines, broken promises, and abandoned commitments? It […]

post-image

Xin chia sẻ một bức thư ngỏ rất chân thành và nhiều lời khuyên hữu ích của một bác KH […]

post-image

Nhiều người không biết làm thế nào để trở thành một người được nhìn nhận là có thể làm việc […]

post-image

Kỹ năng mềm cho phép chúng ta tương tác hiệu quả và sống hòa hợp hơn với mọi người xung […]

post-image

1. Lắng nghe ý kiến người cùng nhóm Đừng bao giờ cho rằng mọi ý kiến của mình là đúng […]

12