Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Human of Neos Vietnam

post-image

Một số sinh viên ngành điện được giao nhiệm vụ hoàn thành một mạch điện đơn giản. 97% sinh viên […]

post-image

Người hay thì biết điểm mạnh và cả điểm yếu của mình. Người dở thì chỉ biết điểm mạnh, mà […]

post-image

Xin chia sẻ một bức thư ngỏ rất chân thành và nhiều lời khuyên hữu ích của một bác KH […]

post-image

Nhiều người không biết làm thế nào để trở thành một người được nhìn nhận là có thể làm việc […]

post-image

“Khách hàng là thượng đế”, câu nói mà ai trong chúng ta cũng thuộc nằm lòng và nghe thường xuyên. […]

post-image

Việc tuyển dụng kỹ thuật có thể sẽ khó khăn, nhất là khi bạn không thuộc chuyên ngành đó. Những […]

post-image

Tôi là Sakiyama Masahiro, Giám đốc điều hành công ty TNHH Neos Vietnam International, công ty con thuộc Tập đoàn […]

post-image

Every year, my office has two trips one is in new year and the other is in summer to connect […]