Get in touch
or send us a question?
CONTACT
home-banner

Trong bài tìm hiểu này tôi xin được trình bày về việc quản lý chất lượng phần mềm mà bất […]

robot

SUBSCRIBE TO
OUR NEWSLETTER

LASTEST STORIES

1.Tạo một bảng DynamoDB trên AWS Console. Để làm điều này, truy cập vào DynamoDB và bấm nút “Create Table”. […]

Bước 1. Cho phép xác thực file .htaccess Mặc định Apache không cho phép sử dụng các tệp .htaccess. Để […]

Dù rằng trí thông minh nhân tạo (AI) ngày càng phát triển và có thể thực hiện nhiều công việc […]

ChatGPT, mô hình ngôn ngữ thông minh nhân tạo, đã hỗ trợ công việc của con người ở nhiều ngành […]

Technical Writer là người nghiên cứu về các sản phẩm kỹ thuật hay công nghệ phức tạp, sau đó chuyển […]

With 4.5 million apps on the App Store and 3.5 million on the Play Store (2022), the mobile environment is […]

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) giúp bạn dễ dàng thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ […]

Người cầu toàn có thực sự gặp vấn đề tâm lý không? Tôi đã gặp không ít người tự thú […]

Những đột phá mới về AI có thể lấy đi 300 triệu việc làm chỉ tính riêng Mỹ và châu […]

12