Get in touch
or send us a question?
CONTACT
home-banner

Trong bài tìm hiểu này tôi xin được trình bày về việc quản lý chất lượng phần mềm mà bất […]

robot

SUBSCRIBE TO
OUR NEWSLETTER

LASTEST STORIES

1. klokk This is a kinetic wall clock. Built using Jetpack Compose Desktop. In the documentation, you can read about the […]

Trong kế hoạch hành động mới ban hành, Bộ TT&TT đã nêu rõ danh mục dữ liệu mở trong từng […]

Tại sao thiết kế hệ thống hàng triệu người dùng lại khó? Thiết kế một hệ thống cho 1, 2 […]

Chúng ta không thể có được năng lực ấy từ những mô hình ngôn ngữ. Khi làm việc với chúng, chúng ta sẽ hiểu rằng chúng không có được khả năng suy luận logic như của con người.

Cuộc sống hiện đại ngày nay thường yêu cầu chúng ta phải làm việc nhiều giờ hàng ngày, đối mặt […]

1. Lập trình game Unity là gì? Lập trình game với Unity là phần mềm làm game sử dụng nhiều […]

Tự học tiếng Nhật đã khó, học thế nào cho hiệu quả lại càng khó hơn. Chính vì vậy mà […]

Bảo mật là vấn đề quan trọng với các ứng dụng web, đặc biệt là các web được sử dụng […]

TensorFlow Lite is a set of tools that enables on-device machine learning by helping developers run their models on mobile, […]

12