Get in touch
or send us a question?
CONTACT

#Quality Assurance

post-image

1.TEST PLAN 1.1 Test plan là gì? Test plan là một tài liệu mô tả mục tiêu,phạm vi, phương pháp tiếp […]

post-image

Theo chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế ISTQB về Software Testing thì Tester phải nắm vững 7 nguyên tắc trong […]

post-image

1. Kiểm thử phần mềm ( Software Testing) Kiểm thử phần mềm là quá trình thực thi 1 chương trình […]

post-image

1. Testing shows the presence of defects, not their absence  (Kiểm thử chứng minh sự hiện diện của lỗi) Kiểm […]