Get in touch
or send us a question?
CONTACT

#Quality Assurance

post-image

Trong bài tìm hiểu này tôi xin được trình bày về việc quản lý chất lượng phần mềm mà bất […]

post-image

Bạn đã từng bị miss bugs, thậm chí là những bugs cơ bản bao giờ chưa? Đôi khi bạn tự […]

post-image

Kiểm thử web là gì? Kiểm thử web theo thuật ngữ đơn giản là kiểm tra ứng dụng web của […]

post-image

Bạn là một Tester chuyên nghiệp chưa? Nếu bạn đang đọc một bài viết liên quan đến QA trong thời […]

post-image

1.TEST PLAN 1.1 Test plan là gì? Test plan là một tài liệu mô tả mục tiêu,phạm vi, phương pháp tiếp […]

post-image

Theo chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế ISTQB về Software Testing thì Tester phải nắm vững 7 nguyên tắc trong […]

post-image

1. Kiểm thử phần mềm ( Software Testing) Kiểm thử phần mềm là quá trình thực thi 1 chương trình […]

post-image

1. Testing shows the presence of defects, not their absence  (Kiểm thử chứng minh sự hiện diện của lỗi) Kiểm […]