Get in touch
or send us a question?
CONTACT

5W1H là gì? Ứng dụng và ý nghĩa của mô hình 5W1H

1. 5W1H là gì

5W1H là mô hình giúp xác định mục tiêu, kế hoạch, và đường đi nước bước cụ thể cho mỗi chiến dịch, dự án, hay ý tưởng nào đó.

Dựa vào mô hình này, sẽ biết được mình cần phải làm gì, tại sao cần phải làm, triển khai nó ra sao, bằng cách nào và nhân lực tham gia là ai.

1.2 Ý nghĩa keyword

Who: ai?

     Là tất cả những người có liên quan và chịu ảnh hưởng từ dự án, kế hoạch, hay sản phẩm.

Những câu hỏi thường dùng để tìm ra WHO: 

•Ai là người chịu trách nhiệm? 

•Ai là người tìm ra vấn đề? 

•Khách hàng mục tiêu của sản phẩm/dịch vụ này là ai? 

When: khi nào? 

     Là thời gian hoặc thời điểm xảy ra sự kiện.

Những câu hỏi thường dùng để tìm ra WHEN: 

•Kế hoạch/dự án này mất bao lâu để thực hiện? 

•Thời gian bắt đầu triển khai là bao giờ? 

•Vấn đề xảy ra khi nào, trong bao lâu?

Where: ở đâu? 

     Là địa điểm sẽ diễn ra sự kiện hay đơn giản là nơi đối tượng khách hàng mục tiêu sinh sống. Cũng có thể là nơi mà vấn đề phát sinh. 

Những câu hỏi thường dùng để tìm ra WHERE: 

•Vấn đề xảy ra ở đâu? 

•Đối tượng khách hàng mục tiêu sinh sống ở vùng nào? 

•Sự kiện được tổ chức ở địa điểm nào

What: cái gì?

       Là cái cần được mô tả cụ thể như sản phẩm, vấn đề, hay mục đích của dự án.

Những câu hỏi thường dùng để tìm ra WHAT: 

•Đó là cái gì? hay Vấn đề ở đây là gì? 

•Bối cách ở đây là gì? 

•Đặc điểm tính chất của sản phẩm là gì?

Why: tại sao? 

      Giải thích nguyên nhân dẫn đến vấn đề. Xác định mục tiêu, mục đích của kế hoạch.

Những câu hỏi thường dùng để tìm ra WHY: 

•Mục tiêu của chiến lược này là gì? 

•Tại sao lại sử dụng sản phẩm/thiết bị này? 

•Tại sao vấn đề xảy ra?

How: bằng cách nào? 

      phương pháp hay cách thức triển khai của dự án/chiến dịch.

Những câu hỏi thường dùng để tìm ra HOW: 

•Phương pháp được sử dụng là gì? 

•Làm thế nào để giải quyết vấn đề? 

•Làm cách nào để khách hàng chú ý tới sản phẩm? 

1.3 Ưu điểm

2. Áp dụng 5W1H trong communication

2.1 Tổng quát

2.2 Ví dụ minh họa

3. Áp dụng 5W1H trong phân tích vấn đề

3.1 Tổng quát

Vấn đề là gì ?

Là một sự kiện không mong muốn. Nói cách khác, đó là bất kỳ khoảng cách nào giữa những gì được mong đợi và những gì thu được.

Ý nghĩa việc áp dụng 5W1H trong phân tích vấn đề

・Hiểu rõ vấn đề

・Nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau

・Xác định nguyên nhân gốc rễ

・Giảm thiểu rủi ro và lặp lại

・Truyền đạt nội dung một cách rõ ràng và minh bạch

3.2 Ví dụ minh họa

4. Áp dụng 5W1H trong lập kế hoạch

4.1 Tổng quát

Lập kế hoạch là gì ?

hiểu đơn giản là tìm ra mối liên hệ giữa mục đích, phương tiện, phương pháp làm việc

Vì sao cần lập kế hoạch?

・Định hướng và xác định mục tiêu.

・Tối ưu hóa tài nguyên.

・Dự đoán và phản ứng

・Đánh giá và đo lường

4.2 Ví dụ mình họa

Tài liệu tham khảo

https://tino.org/vi/nguyen-tac-5w1h-la-gi/

https://uci.vn/phuong-phap-giai-quyet-van-de-5w1h/

https://online.visual-paradigm.com/knowledge/5w1h/how-to-research-topic-with-5w1h/