Get in touch
or send us a question?
CONTACT

9 ứng dụng quản lý task hiệu quả và dễ sử dụng

# 9 ứng dụng quản lý task hiệu quả và dễ sử dụng!!! Sử dụng ngay bây giờ để ngăn chặn lack task!!!

Có rất nhiều ứng dụng quản lý task, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều người vẫn quản lý bằng notepad, notebook, giấy dán.

Nếu bạn chỉ quản lý công việc cá nhân, những phương pháp này cũng không phải là vấn đề. Tuy nhiên, đối với làm việc tập thể, công ty sử dụng ứng dụng quản lý task có thể ngăn chặn việc thiếu sót task, đơn giản hóa trong việc chia sẻ với các thành viên và tạo điều kiện chia sẻ thông tin.

Sau đây mình xin giới thiệu một số ứng dụng quản lý task dễ sử dụng.

Lợi ích của việc triển khai ứng dụng quản lý task

1.Có thể đăng ký, tạo task bất kỳ thời điểm nào cần

Ứng dụng quản lý task có thể được sử dụng trên điện thoại thông minh đồng bộ với máy tính, vì vậy bạn có thể đăng ký task bất kỳ lúc nào bạn nhận thấy cần thiết.

Nếu bạn quản lý nó bằng notepad hoặc notebook, bạn có thể quên bởi suy nghĩ “Lát nữa viết sau”, nhưng điện thoại thì bạn luôn mang theo mình và nhìn điện thoại liên tục, nên bạn có thể tạo ngay lập tức mà không cần chờ đợi.

2. Bạn có thể chia sẻ task của mình với các thành viên trong nhóm

Bằng cách sử dụng ứng dụng quản lý task, bạn có thể chia sẻ task của mình chỉ bằng một cú nhấn.

Điều này rất hữu ích để trực quan hóa các task, bởi vì nó cho phép các thành viên biết được nội dung, trạng thái công việc của họ và các thành viên trong nhóm.

3. Có thể ngăn chặn lack task

Bằng cách sử dụng ứng dụng, bạn sẽ được tự động nhắc nhở, bạn có thể ngăn chặn việc bỏ quên các task.

Nếu bạn đang quản lý thủ công, bạn phải tự mình quản lý thời hạn, thời gian, việc rò rỉ là điều rất dễ xảy ra, nhưng nếu bằng ứng dụng, bạn sẽ hạn chế được điều này.

9 ứng dụng quản lý task cho cả nhóm và cá nhân

Sau đây là 9 ứng dụng phổ biến dùng để quản lý task:

Stock| Ứng dụng quản lý task và lưu trữ thông tin liên quan đơn giản nhất

Link download: https://www.stock-app.info/

Ưu điểm lớn nhất của việc quản lý các task bằng Stock là bạn có thể quản lý và liên kết giữa thông tin bạn muốn lưu trữ với thông tin task như biên bản họp (Meeting Minutes).

■ Đặc trưng của Stock

1. Bất cứ ai cũng có thể sử dụng nó một cách dễ dàng.

Mọi người đều có thể sử dụng một cách trực quan và trong nhóm làm việc được giới thiệu, sản phẩm rất đơn giản và đơn giản đến những người không biết về CNTT có thể sử dụng.

2. Có thể liên kết “thông tin mà bạn muốn lưu trữ”, chẳng hạn như biên bản họp và “thông tin task”.

Với các công cụ thông thường, cần phải quản lý “thông tin bạn muốn lưu trữ” như meeting minutes với “thông tin task” riêng biệt, nhưng bạn có thể liên kết và quản lý những thông tin này bằng Stock.

3. Bạn có thể dễ dàng trao đổi thông qua chat.

Với chức năng chat, bạn có thể dễ dàng thảo luận về các thông tin liên quan.

■ Chức năng chính của Stock

Ghi chú

Ghi chú có thể được quản lý ở định dạng thư mục. Đối với ghi chú, không chỉ thông tin văn bản, mà cả các tệp liên quan như hình ảnh, video, white board đều được lưu lại.

Quản lý công việc

Bạn có thể quản lý các task bằng cách liên kết chúng với các ghi chú, do đó bạn có thể thiết lập các task cùng với công việc của mình. Ngoài ra, các task có thể quản lý không chỉ các task cá nhân mà cả các task nhóm.

Nhắn tin (Chat)

Tính năng nhắn tin (chat) của Stock cho phép bạn tương tác theo chủ đề, do đó không cần phải trao đổi trực tiếp thêm.

■ Giá Stock

https://www.stock-app.info/pricing.html

Sử dụng miễn phí 40 ghi chú.

Gói trả phí sẽ cho phép bạn sử dụng ghi chú của mình mà không bị hạn chế và cũng có thể sử dụng “chức năng xóa sửa” và “chức năng lưu lịch sử chỉnh sửa”.

Trello | Một công cụ quản lý task miễn phí cho phép bạn tổ chức mọi thứ

Link download: https://trello.com/

Trello là một ứng dụng quản lý dự án cho phép bạn quản lý các task bằng trực giác, giống như cách dán và xóa thẻ. Một ứng dụng “Trello” với các tính năng đơn giản và hình ảnh đặc biệt

■ Đặc trưng của Trello

1. Hoạt động trực quan

Bạn có thể thêm các task nhiều hơn và nhiều hơn nữa khi bạn dán ghi chú dán.

2. Dễ dàng quản lý tiến độ công việc

Bạn có thể sắp xếp các task như thẻ, di chuyển thẻ bằng cách kéo và thả và quản lý trạng thái task, giúp bạn dễ dàng nắm bắt tiến trình một cách trực quan.

■ Chức năng chính của Trello

Quản lý công việc

Bạn có thể dễ dàng quản lý các task với hình ảnh trực quan và giống như thẻ và hoạt động trực quan. Ngoài ra, bạn có thể quản lý trạng thái như chưa bắt đầu / bắt đầu / chờ xác nhận cho từng tiến trình công việc.

■ Giá Trello

https://trello.com/pricing

Về cơ bản, nó có thể được sử dụng miễn phí, nhưng nếu bạn muốn tăng dung lượng tệp tin đính kèm task (tối đa 10 MB cho gói miễn phí) hoặc thêm chức năng cấp phép, thì hợp đồng cho gói trả phí là 9,99$/tháng.

Backlog | Công cụ quản lý task và dự án trực tuyến

Link download: https://www.backlog.jp/

Backlog là một ứng dụng quản lý dự án cho phép bạn quản lý tiến trình của các task và các task khác xảy ra trong một dự án.

Nó là một công cụ thường được các kỹ sư công nghệ thông tin sử dụng vì các chức năng sau.

■ Đặc trưng của Backlog

1. Bạn có thể nắm bắt tiến trình một cách trực quan

Backlog có thể hiển thị dạng dòng thời gian với biểu đồ Gantt, vì vậy bạn có thể nắm bắt tiến trình một cách trực quan.

2. Có thể giao tiếp đa dạng về task

Ngoài các comment, bạn có thể giao tiếp bằng icon, emoji, vvv,,,, vì vậy nó có khả năng hoạt động nhiều hơn là chỉ quản lý các task.

■ Chức năng chính của Backlog

Quản lý công việc

Bạn có thể đặt trạng thái và mức độ ưu tiên cũng như thời hạn. Nó cũng hỗ trợ hiển thị biểu đồ Gantt.

Wiki

Bạn có thể viết một wiki ở định dạng markdown. Có thể để lại thông tin như các yêu cầu phát triển không phải là một task mà là wiki.

■ Giá Backlog

https://www.backlog.jp/

Miễn phi cho tối đa 10 người cho mỗi dự án.

Để tăng số lượng dự án hoặc tăng số lượng người dùng, cần phải ký hợp đồng gói trả phí (2400 yên/tháng/team).

Jooto | Công cụ quản lý dự án task

Link download: https://www.jooto.com/

Jooto là một công cụ quản lý task kanban. Bởi vì nó trông và hoạt động giống như Trello, nếu bạn đã sử dụng Trello, bạn có thể sử dụng Jooto cùng cách tương tự.

■ Đặc trưng của Jooto

1. Chức năng đơn giản

Bạn có thể thêm các task với thao tác đơn giản, có thể tạo bằng một bản ghi nhớ nhỏ để quản lý dự án.

2. Giao diện đầy màu sắc

Mặc dù là một công cụ quản lý task, nhưng bạn có thể giao tiếp với các task theo đúng chuẩn của một mạng xã hội rất bắt mắt và sinh động.

■ Chức năng chính của Jooto

Quản lý công việc

Như với Trello, bạn có thể quản lý các task bằng cách kéo và thả và bạn có thể quản lý các task trong khi gán thẻ.

■ Giá Jooto

Có thể được sử dụng miễn phí cho tối đa hai người dùng, vì vậy thường được sử dụng nhiều hơn cho mục đích cá nhân. Để tăng số lượng người dùng hoặc tăng công suất, cần phải ký hợp đồng gói trả phí (từ 980 yên/tháng/team).

Asana | Quản lý công việc, dự án và task trực tuyến của nhóm bạn với Asana

Link download: https://asana.com/ja/

Asana, được phát triển bởi hai cựu kỹ sư của Facebook, là một ứng dụng quản lý dự án hiệu suất cao với quản lý task chính. Gần đây, chúng tôi đang thiết kế lại và hỗ trợ tiếng Nhật, và đã được chuyển đổi thành một công cụ thân thiện với người dùng hơn.

■ Đặc trưng của Asana

1. Bạn có thể hình dung tiến độ của dự án

Bạn có thể sử dụng bảng task và dòng thời gian để có cái nhìn tổng quan về tình hình hiện tại.

2. Hơn 100 ứng dụng có thể được tích hợp

Hoạt động với hơn 100 ứng dụng, bao gồm các ứng dụng nổi tiếng như Slack và Dropbox.

■ Chức năng chính của Asana

Quản lý công việc

Task có thể được kiểm tra ở định dạng danh sách hoặc định dạng bảng. Bạn có thể đính kèm một tập tin hoặc thêm comment cho task.

Chat

Bạn có thể trò chuyện cho từng dự án. Tuy nhiên có hạn chế là bạn không thể gửi tệp đính kèm.

■ Giá Asana

https://asana.com/en/pricing

Asana có thể được sử dụng miễn phí với số lượng thành viên tối đa 15 người.

Wrike | Một giải pháp tuyệt vời để quản lý công việc

Link download: https://www.wrike.com/vi/

Wrike sở hữu các tính năng mà ngay cả các công ty lớn cũng hài lòng. Wrike là một ứng dụng quản lý dự án bắt đầu ở Hoa Kỳ và cho phép bạn xem trạng thái lịch trình thời gian thực và tiến độ của các task giữa các thành viên.

■ Đặc trưng của Wrike

1. Công cụ quản lý dự án được giới thiệu bởi các công ty lớn

Được sử dụng trên Google và Amazon, và đã được giới thiệu cho tổng cộng 15.000 công ty.

2. Sử dụng chức năng theo dõi thời gian cho từng task

Vì bạn có thể tự động thực hiện theo dõi thời gian bằng cách liên kết với các task, bạn có thể dễ dàng hiểu task nào không hiệu quả.

■ Chức năng chính của Wrike

Quản lý công việc

Task có thể được quản lý theo định dạng danh sách hoặc theo định dạng bảng. Bạn có thể dễ dàng thay đổi chế độ xem, vì vậy thật tốt khi có thể quản lý chế độ xem với chế độ xem phù hợp với sở thích của bạn.

Chia sẻ tập tin

Bạn có thể chia sẻ các tập tin liên quan đến từng dự án. Bằng cách liên kết với Google Drive hoặc Dropbox, bạn có thể dễ dàng chia sẻ tệp từ mọi nơi.

■ Giá Wrike

https://www.wrike.com/en/price/

Wrike có thể được sử dụng miễn phí cho tối đa 5 người. Tuy nhiên, để tăng số lượng người và sử dụng chức năng phụ và chức năng biểu đồ Gantt, cần phải nâng cấp lên gói trả phí (từ $ 9,8/tháng/người).

Evernote | Ghi nhớ mọi thứ. Sắp xếp ý tưởng của bạn. Làm việc thông minh

Link download: https://evernote.com/intl/vi/

Evernote là một ứng dụng ghi chú lưu dưới dạng ghi chú trên đám mây, thu thập và tích lũy thông tin. Bởi vì nó là một công cụ ghi chú, nó cũng có thể được sử dụng như một công cụ tạo phút.

■ Đặc trưng của Evernote

1. Thu thập tất cả thông tin bạn cần ở một nơi và lấy ngay khi bạn cần

Ngoài văn bản, bạn có thể kết hợp nhiều thông tin như hình ảnh và âm thanh thành một ghi chú.

2. Chức năng cắt web

Lưu văn bản, liên kết và hình ảnh trên các trang web với một cú nhấp chuột, để chúng có thể dễ dàng chia sẻ và quản lý.

■ Chức năng chính của Evernote

Ghi chú

Không chỉ văn bản mà cả hình ảnh, âm thanh, vv có thể được kết hợp thành một ghi chú, vì vậy có thể đính kèm dữ liệu âm thanh và hình ảnh bảng trắng vào phút. Web clipper

Lưu nội dung thú vị trên web vào Evernote chỉ bằng một nút bấm.

Có thể quản lý cùng với biên bản như thông tin tham khảo của tài liệu.

■ Giá Evernote https://evernote.com/intl/jp/get-started

Evernote có thể được sử dụng miễn phí.

Để tănghiệu suất hoặc thiết bị đầu cuối không giới hạn có thể được đồng bộ hóa (tối đa hai thiết bị đầu cuối được đồng bộ hóa trong gói miễn phí), cần phải ký hợp đồng gói trả phí (3100 yên/nămngười).

Todoist | Danh sách việc cần làm và quản lý công việc. Miễn phí, dễ dàng, cho trực tuyến và di động

Link download: https://ja.todoist.com/

Todoist là một công cụ quản lý task có thể quản lý các task một cách đơn giản và được sử dụng cả riêng tư và tại nơi làm việc.

■ Đặc trưng của Todoist

1. Có thể quản lý các task theo cấp bậc

Vì các task liên quan có thể được quản lý theo cấp bậc, nên dễ hiểu hơn là chỉ quản lý chúng trong danh sách.

2. Có thể đặt mức độ ưu tiên

Khả năng thiết lập mức độ ưu tiên của task cho phép bạn làm việc hiệu quả ngay cả với nhiều task.

■ Chức năng chính của Todoist

Quản lý công việc

Ngoài việc có thể kiểm tra các task theo định dạng danh sách và liên kết với lịch, liên kết lịch là một tính năng của các gói trả phí.

■ Giá Todoist

https://todoist.com/compare_plans

Nếu bạn sử dụng nó như một trình quản lý task riêng, trình quản lý task cá nhân hoặc quản lý dự án cho một nhóm nhỏ, nó có đủ các tính năng miễn phí. Nếu bạn muốn quản lý như một thành viên hoặc nhóm quản lý, bạn cần đăng ký gói trả phí (3500 yên/ ăm/người).

Wunderlist (Wonder list) | Danh sách việc cần làm, nhắc nhở, quản lý task

Link download: https://www.wunderlist.com/en/

Wunderlist là một ứng dụng danh sách việc cần làm đơn giản, một công cụ quản lý task cho phép bạn dễ dàng quản lý không chỉ các task trong công việc mà cả các task của cuộc sống hàng ngày.

■ Đặc tính của Wunderlist

1. Cài đặt thông báo

Bạn có thể nhận được nhiều thông báo khác nhau, chẳng hạn như thông báo thời hạn, lời nhắc và thông báo khi task có vấn đề.

2. Tương thích với tất cả các thiết bị đầu cuối

Nó có thể được sử dụng trên mọi thiết bị như Windows, mac, iPhone, Android cũng như Kindle Fire.

■ Chức năng chính của Wunderlist

Quản lý công việc

Ngoài việc tạo danh sách chỉ để quản lý các task, bạn có thể chia sẻ danh sách đó với những người dùng khác. Bạn cũng có thể đính kèm task, ghi chú, tệp và nhận xét vào task.

■ Giá Wunderlist

Hoàn toàn miễn phí.

Tóm tắt

Bằng cách sử dụng ứng dụng quản lý task, bạn không chỉ có thể hợp lý hóa công việc của mình mà còn hợp lý hóa toàn bộ nhóm của bạn.   Dựa trên ứng dụng bạn giới thiệu lần này, hãy thay đổi từ phương thức tương tự trong bảng ghi chú và sổ ghi chép để cố gắng nắm bắt tình hình task của từng thành viên.

Nguồn tham khảo: https://viblo.asia/p/9-ung-dung-quan-ly-task-hieu-qua-va-de-su-dung-LzD5djBWZjY