Get in touch
or send us a question?
CONTACT

[AI by Examples] – Unit 1: Cài đặt thư viện cơ bản cho project AI (1/2)

Table of contents

1. Tải và cài đặt Python (3.6), pip và chọn IDE

2. Cài đặt môi trường cho Project

3. Cài đặt các thư viện cần thiết: scipy, numpy, matplotlib, pandas, sklearn

4. Code example: kiểm tra phiên bản thư viện đã cài đặt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Cài đặt Python, pip và chọn IDE

Để cài đặt Python 3 bạn vào trang chủ của python và tải Python tương ứng cho hệ điều hành của bạn đang dùng (Linux, Mac OS hoặc Windows). Ở đây mình đang sử dụng hệ điều hành Linux nên mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Python trên Linux bằng command line.

Đầu tiên fetch package mới nhất từ internet về:

$ sudo apt-get update

Kiểm tra package của Python

$ sudo apt-cache search python | grep ^python3

Và tiến hành cài đặt Python 3.6

$ sudo apt-get install python3.6

Như vậy là ta đã cài đặt xong Python 3.6 tiếp theo chúng ta cài đặt pip từ gói có sẵn của Linux

$ sudo apt-get install python3-pip

Chọn IDE:

Có nhiều IDE hỗ trợ rất tốt cho việc phát triển dự án Python, AI. Bản thân mình hay dùng Pycharm Jupiter Notebook cho các dự án ở công ty. Tuy nhiên ở dự án này mình sử dụng VS Code, xem như là cách mình học cách sử dụng thêm 1 IDE mới.

2. Cài đặt môi trường cho Project

Tạo môi trường riêng cho dự án:

$ python3 -m venv venv

Sau đó kích hoạt môi trường vừa tạo bằng lệnh:

$ source venv/bin/activate

3. Cài đặt các thư viện cần thiết: scipy, numpy, matplotlib, pandas, sklearn

Trước khi chạy cài đặt các thư viện cần thiết, bạn cần cập nhật pip lên phiên bản mới nhất bằng câu lệnh:

$ pip install –upgrade pip

Lúc này pip đã được nâng cấp từ phiên bản mặc định 9.9 lên phiên bản 20.x.x

Tiếp theo bạn tiến hành cài đặt các thư viện:

+ scipy

+ numpy

+ matplotlib

+ pandas

+ sklearn

bằng câu lệnh:

$ pip install scipy numpy matplotlib pandas sklearn

4. Code example: kiểm tra phiên bản thư viện đã cài đặt

Bạn tiến hành tạo file day1.py trong project và typing đoạn code sau đây vào:

# Python version

import sys

print(‘Python: {}’.format(sys.version))

# scipy

import scipy

print(‘scipy: {}’.format(scipy.__version__))

# numpy

import numpy

print(‘numpy: {}’.format(numpy.__version__))

# matplotlib

import matplotlib

print(‘matplotlib: {}’.format(matplotlib.__version__))

# pandas

import pandas

print(‘pandas: {}’.format(pandas.__version__))

# scikit-learn

import sklearn

print(‘sklearn: {}’.format(sklearn.__version__))

Ở cửa sổ command line, bạn chạy file day1.py bằng lệnh:

$ python day1.py

và kết quả như màn hình bên dưới là bạn đã cài đặt thư viện thành công:

Bạn có thể xem thêm phần source của project ở link github: https://github.com/manhdk/ChaoAI

Nội dung của ngày thứ 2 chúng ta sẽ học cách sử dụng các thư viện trên bằng các ví dụ cụ thể, hẹn gặp các bạn ở bài tiếp theo.

Hang in there, don’t give up!