Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Amazon chính thức cung cấp các Block CIDR IPv6 liền kề

Giờ đây, Amazon đã hỗ trợ các khối Classless Inter-Domain Routing (CIDR) IPv6. Bạn có thể sử dụng chúng trên Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) ngay bây giờ

Block CIDR IPv6 là gì?

CIDR (Classless Inter-Domain Routing), đọc là “sider” – là một phương pháp để quản lý và cấp phân đoạn địa chỉ IP trong mạng máy tính.

Nếu đã từng tạo security group trong AWS, bạn sẽ bắt gặp ký hiệu “0.0.0.0/0,::/0” trong nguồn, và「::/0」là phiên bản IPv6 của “0.0.0.0/0”.

Trong ngành truyền thông, IPv4 đã được sử dụng để kết nối Internet, nhưng hiện IPv4 đang đối mặt với vấn đề cạn kiệt địa chỉ IP. Mặc dù IPv4 cung cấp khoảng 4.3 tỷ địa chỉ IP, sự tăng lên của người dùng Internet, máy chủ và thiết bị đã dẫn đến giảm dần số lượng địa chỉ IP sẵn sàng cho tổ chức và nhà cung cấp dịch vụ. Để đối phó với tình hình này, hiện nay IPv4 và IPv6 đang được sử dụng đồng thời.

Nội dung cập nhật

Với bản cập nhật lần này, nếu sử dụng IPAM, bạn có thể tạo pool IPv6 dùng block CIDR BYOIP.

Bạn có thể liên kết các block CIDR IPv6 được cung cấp bởi Amazon vào các pool riêng biệt từ kích thước /52 đến /40 và gắn vào VPC.

Với bản cập nhật này, bạn có thể sử dụng IPAM để tạo ra các dãy IPv6 và bắt đầu sử dụng các CIDR block BYOIP (Bring Your Own IP) cho tài nguyên của bạn. Bạn có thể liên kết các block CIDR IPv6 được cung cấp bởi Amazon vào các pool riêng biệt có kích thước từ /52 đến /40 và gắn vào VPC. Các CIDR block liên tiếp có thể được sử dụng để tạo ra các VPC liên tiếp.

Bằng cách sử dụng nhiều block CIDR, bạn có thể sử dụng các phạm vi prefix khác nhau cho network infrastructure như các subnet, route table và security group.

Trước đây, chỉ có 1 block CIDR IPv6 có thể gắn liền với VPC, tối đa 5 block CIDR IPv4 và 1 block IPv6, nhưng với bản cập nhật vào tháng 5 năm 2022, bạn có thể gắn 5 prefix vào VPC.

Block CIDR có thể được gắn vào pool được cung cấp bởi Amazon hoặc pool IPv6 address mà bạn có.

Danh sách prefix là tập hợp block CIDR và có hai loại:

+ Danh sách prefix do người dùng quản lý

Danh sách prefix do người dùng quản lý (Customer-managed prefix list) là tập hợp mà người dùng có thể tự do tạo ra.

+ Danh sách prefix do AWS quản lý

Danh sách prefix do AWS quản lý là danh sách prefix đã được AWS xác định trước.