Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Amazon Timestream

Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian tốc độ cao, quy mô linh hoạt, phi máy chủ

Amazon Timestream là một dịch vụ cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian tốc độ cao, quy mô linh hoạt, phi máy chủ cho các ứng dụng IoT và ứng dụng hoạt động giúp dễ dàng lưu trữ và phân tích hàng nghìn tỷ sự kiện mỗi ngày với tốc độ nhanh hơn đến gấp 1.000 lần và với mức chi phí bằng 1/10 so với cơ sở dữ liệu quan hệ. Amazon Timestream giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý vòng đời dữ liệu chuỗi thời gian bằng cách lưu trữ dữ liệu mới trong bộ nhớ và chuyển dữ liệu cũ sang bậc lưu trữ tối ưu hóa chi phí dựa trên chính sách do người dùng xác định. Công cụ truy vấn chuyên dụng của Amazon Timestream cho phép bạn truy cập và phân tích cả dữ liệu cũ và mới mà không cần chỉ định rõ ràng trong truy vấn là dữ liệu nằm trong bộ nhớ hay được lưu trữ tại bậc tối ưu hóa chi phí. Amazon Timestream tích hợp các chức năng phân tích chuỗi thời gian, giúp bạn xác định xu hướng và khuôn mẫu trong dữ liệu gần như theo thời gian thực. Amazon Timestream là dịch vụ phi máy chủ, tự động thay đổi quy mô để điều chỉnh dung lượng và hiệu suất để bạn không phải quản lý cơ sở hạ tầng cơ bản, thay vào đó có thể tập trung xây dựng ứng dụng.

Lợi ích

Hiệu suất cao, chi phí thấp

Amazon Timestream được thiết kế để cho phép bạn phân tích tương tác theo thời gian thực với giá phải chăng, với hiệu suất truy vấn nhanh đến hơn gấp 1.000 lần và chi phí bằng 1/10 so với cơ sở dữ liệu quan hệ. Với các tính năng sản phẩm như truy vấn theo lịch trình, bản ghi đa thước và phân bậc lưu trữ dữ liệu, bạn có thể xử lý, lưu trữ và phân tích dữ liệu chuỗi thời gian với mức chi phí rất nhỏ so với các giải pháp chuỗi thời gian hiện nay. Amazon Timestream có thể giúp bạn khai thác thông tin chi tiết nhanh hơn, rẻ hơn từ dữ liệu để bạn có thể tiếp tục đưa ra thêm nhiều quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu.

Phi máy chủ và tự động thay đổi quy mô

Amazon Timestream là dịch vụ phi máy chủ, tức là bạn không cần quản lý máy chủ và cung cấp dung lượng, từ đó có thể tập trung vào xây dựng ứng dụng. Quy mô của Amazon Timestream giúp bạn xử lý hàng nghìn tỷ dữ liệu và hàng triệu truy vấn mỗi ngày. Khi ứng dụng của bạn cần thay đổi, Timestream sẽ tự động thay đổi quy mô để điều chỉnh dung lượng.

Quản lý vòng đời dữ liệu

Amazon Timestream đơn giản hóa quy trình quản lý vòng đời dữ liệu phức tạp. Dịch vụ này cung cấp tính năng phân bậc lưu trữ, kèm theo bộ nhớ lưu trữ dữ liệu mới và kho lưu trữ từ tính cho dữ liệu cũ. Amazon Timestream tự động hóa việc chuyển dữ liệu từ bộ nhớ sang kho lưu trữ từ tính dựa trên chính sách mà người dùng có thể cấu hình.

Cách thức truy cập dữ liệu đơn giản hóa

Với Amazon Timestream, bạn không còn cần phải dùng các công cụ khác nhau để truy cập dữ liệu cũ và mới. Công cụ truy vấn chuyên dụng của Amazon Timestream truy cập và kết hợp dữ liệu trên nhiều bậc lưu trữ một cách minh bạch mà không cần bạn phải chỉ định vị trí dữ liệu.

Chuyên dụng cho chuỗi thời gian

Bạn có thể dùng SQL được tích hợp các chức năng cho chuỗi thời gian như làm mịn, ước tính và nội suy để nhanh chóng phân tích dữ liệu chuỗi thời gian. Amazon Timestream cũng hỗ trợ tổng hợp nâng cao, chức năng cửa sổ và loại dữ liệu phức tạp như các mảng và hàng.

Luôn mã hóa

Amazon Timestream đảm bảo rằng dữ liệu chuỗi thời gian của bạn luôn được mã hóa, bất kể là khi đang lưu trữ hay truyền đi. Amazon Timestream cũng cho phép bạn chỉ định một khóa do khách hàng quản lý (CMK) của AWS KMS để mã hóa dữ liệu trong kho lưu trữ từ tính.

Trường hợp sử dụng

Ứng dụng IoT

Thông qua các chức năng phân tích tích hợp như làm mịn, ước tính và nội suy, Amazon Timestream giúp bạn có thể nhanh chóng phân tích dữ liệu chuỗi thời gian do các ứng dụng IoT tạo ra. Ví dụ: một nhà sản xuất thiết bị nhà thông minh có thể sử dụng Amazon Timestream để thu thập dữ liệu chuyển động hoặc nhiệt độ từ cảm ứng của thiết bị, nội suy để xác định ngưỡng thời gian không có chuyển động và cảnh báo người dùng thực hiện hành động như hạ nhiệt độ sưởi để tiết kiệm năng lượng.

Ứng dụng IoT

Ứng dụng DevOps

Amazon Timestream rất phù hợp với các giải pháp DevOps theo dõi số liệu tình trạng và mức sử dụng, đồng thời phân tích dữ liệu theo thời gian thực để cải thiện hiệu suất và độ sẵn sàng. Ví dụ: với Amazon Timestream, bạn có thể thu thập và phân tích chỉ số hoạt động như mức sử dụng CPU/bộ nhớ, dữ liệu mạng và IOPS để theo dõi tình trạng và tối ưu hóa mức sử dụng phiên bản.

Ứng dụng DevOps

Ứng dụng phân tích

Amazon Timestream cho phép bạn dễ dàng lưu trữ và phân tích dữ liệu trên quy mô lớn. Ví dụ: với dữ liệu luồng nhấp chuột, bạn có thể sử dụng Amazon Timestream để lưu trữ và xử lý lưu lượng web đến và đi cho dữ liệu của mình. Amazon Timestream cũng cung cấp các chức năng tổng hợp để phân tích dữ liệu này và lấy thông tin chi tiết, chẳng hạn như hành trình mua sắm và tỷ lệ hủy bỏ giỏ hàng.

Ứng dụng phân tích