Get in touch
or send us a question?
CONTACT
post-image

1. Thay thế iastor.sys driver Theo Microsoft, lỗi DPC WATCHDOG VIOLATION có thể gây ra bởi iastor.sys driver và thay […]

post-image

Xtend là một trong những doanh nghiệp hàng đầu hiện nay với những công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng […]

post-image

CloudFront CDN (Computer Delivery Network)(Phân phối mạng máy tính) là một hệ thống máy chủ phân tán cung cấp các […]

post-image

Proxy hoạt động như một trung gian giữa máy tính hoặc thiết bị của bạn và máy chủ hoặc trang […]

post-image

Bài viết này sẽ giới thiệu các thông tin chi tiết về kỹ năng cần có của ngành kiểm thử […]

post-image

An Incoming Webhook lets external applications share content in Microsoft Teams channels. The webhooks are used as tools to track […]

post-image

Table of Contents Dẫn nhập Sự dịch chuyển sang kiến trúc hướng sự kiện: Rất nhiều các công ty và […]

post-image

1. Acceptance Testing: Khách hàng thực hiện (hoặc ủy quyền cho một nhóm thứ ba thực hiện). Mục đích của […]

post-image

Software design document Software design document (SDD) là tài liệu thiết kế phần mềm của dự án, được sử dụng […]

12