Get in touch
or send us a question?
CONTACT
post-image

1. klokk This is a kinetic wall clock. Built using Jetpack Compose Desktop. In the documentation, you can read about the […]

post-image

Trong kế hoạch hành động mới ban hành, Bộ TT&TT đã nêu rõ danh mục dữ liệu mở trong từng […]

post-image

Tại sao thiết kế hệ thống hàng triệu người dùng lại khó? Thiết kế một hệ thống cho 1, 2 […]

post-image

Chúng ta không thể có được năng lực ấy từ những mô hình ngôn ngữ. Khi làm việc với chúng, chúng ta sẽ hiểu rằng chúng không có được khả năng suy luận logic như của con người.

post-image

Cuộc sống hiện đại ngày nay thường yêu cầu chúng ta phải làm việc nhiều giờ hàng ngày, đối mặt […]

post-image

1. Lập trình game Unity là gì? Lập trình game với Unity là phần mềm làm game sử dụng nhiều […]

post-image

Tự học tiếng Nhật đã khó, học thế nào cho hiệu quả lại càng khó hơn. Chính vì vậy mà […]

post-image

Bảo mật là vấn đề quan trọng với các ứng dụng web, đặc biệt là các web được sử dụng […]

post-image

TensorFlow Lite is a set of tools that enables on-device machine learning by helping developers run their models on mobile, […]

12