Get in touch
or send us a question?
CONTACT

AWS Lambda là gì?

AWS Lambda là dịch vụ tính toán serverless (serverless compute) của Amazon Web Services (AWS). AWS Lambda hoạt động dựa theo FaaS (Function-as-a-service) model. Với dịch vụ AWS Lambda, người dùng, đặc biệt là developer, sẽ không phải lo lắng về việc quản lý và cung cấp cơ sở hạ tầng (zero administration) mà chỉ cần tập trung vào việc xây dựng các ứng dụng!

Chỉ việc tải code lên AWS Lambda, dịch vụ này sẽ run code, scale về hạ tầng để luôn đảm bảo về hiệu suất cũng như tính sẵn sàng của ứng dụng.

Code chạy trên AWS Lambda được gọi là lambda function. Hiện tại, lambda function hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình sau:

Java
Python
C#
Node.js
Go
PowerShell
Ruby


Function cũng cung cấp runtime API, có thể sử dụng để chạy các function được viết bởi các ngôn ngữ lập trình native khác.

Để làm việc với AWS Lambda, chỉ có một điều kiện tiên quyết: bạn phải có tài khoản trên AWS từ đó bạn có thể truy cập bảng điều khiển quản lý AWS.