Get in touch
or send us a question?
CONTACT

[AWS Series] Unit 12: hệ thống chứng chỉ AWS

Chứng chỉ AWS

AWS Certification là bộ chứng chỉ được câp bởi Amazon đánh giá mức độ hiểu biết về Cloud (điện toán đám mây), cụ thể là các dịch vụ của Amazon Web Services (AWS) cũng như việc áp dụng các dịch vụ đó 1 cách hiệu quả vào trong các bài toán thực tế. Bộ chứng chỉ này được chia ra theo các vai trò là Cloud Practitioner, Architect, Developer, và Operations, ngoài ra cộng thêm Specialty. Về mức độ khó thì có 3 mức độ là Foundational, Asociate và Professional. Chi tiết về các chứng chỉ các bạn tham khảo ở hình dưới đây:

  • Foundational (Cơ bản): Cần có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí bất kì với kiến thức cơ bản về AWS Cloud.
  • Associate (Hội viên): Có khoảng 1 năm kinh nghiệm giải quyết vấn đề và triển khai giải pháp sử dụng AWS Cloud.
  • Professional (Chuyên Nghiệp): Có ít khoảng 2 năm kinh nghiệm toàn diện trong việc thiết kế, vận hành và các giải pháp khắc phục sự cố sử dụng AWS Cloud.
  • Specialty (Chuyên môn): Có kinh nghiệm kỹ thuật làm việc với AWS Cloud trong lĩnh vực chuyên môn nhất định.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Trung… và không có Tiếng Việt. Thí sinh sử dụng Tiếng Anh mà không phải người bản ngữ được cộng thêm 30 phút làm bài. Giá tiền: 100-300$.

1. AWS Certified Cloud Practitioner

Bài thi The AWS Certified Cloud Practitioner examination dành cho những cá nhân có kiến thức và kĩ năng cần thiết để chứng minh việc hiểu tổng thể về AWS Cloud, độc lập với các vai trò kỹ thuật cụ thể được chứng nhận bởi các chứng chỉ khác. Bài thi diễn ra tại trung tâm khảo thí hoặc từ nơi thoải mái và tiện lợi như ở nhà hoặc văn phòng với kì thi trực tuyến.

Trở thành AWS Certified Cloud Practitioner là một khuyến nghị, và tùy chọn để hướng tới đạt được Associate-level (cấp độ hội viên) hoặc Specialty certification (cấp độ chuyên môn).

Khả năng được chứng thực bởi chứng chỉ này

Đưa ra định nghĩa về AWS Cloud và cơ sở hạ tầng chung cơ bản

Mô tả các nguyên tắc kiến trúc cơ bản của AWS Cloud

Mô tả giá trị của AWS Cloud

Mô tả các dịch vụ chính trên nền tảng AWS và các trường hợp sử dụng phổ biến (ví dụ: điện toán và phân tích)

Mô tả các khía cạnh cơ bản về bảo mật và tuân thủ của nền tảng AWS và mô hình bảo mật được chia sẻ

Xác định các mô hình thanh toán, quản lý tài khoản và định giá

Xác định các nguồn tài liệu hướng dẫn hoặc hỗ trợ kỹ thuật (ví dụ: báo cáo nghiên cứu chuyên sâu hoặc phiếu hỗ trợ)

Mô tả các đặc điểm cơ bản/cốt lõi của việc triển khai và vận hành trên AWS Cloud

Kiến thức và kinh nghiệm được khuyến nghị

Các thí sinh nên có ít nhất sáu tháng kinh nghiệm với AWS Cloud ở vai trò bất kỳ, bao gồm vai trò kỹ thuật, quản lý, bán hàng, thu mua hoặc tài chính

Thí sinh cần có hiểu biết cơ bản về các dịch vụ CNTT và cách sử dụng những dịch vụ đó trên nền tảng Đám mây AWS

2. AWS Certified Solutions Architect – Associate

Bài thi AWS Certified Solutions Architect – Associate dành cho những người muốn thực hiện vai trò kiến trúc sư giải pháp và có một năm kinh nghiệm hoặc nhiều hơn trong việc thiết kế các hệ thống phân tán khả dụng, tiết kiệm chi phí, và có hệ thống phân phối mở rộng cao trên AWS.

Khả năng được chứng thực bởi chứng chỉ này

Mô tả một cách hiệu quả kiến thức của việc làm thế nào để kiến trúc và triển khai các ứng dụng bảo mật và mạnh mẽ trên nền tảng các công nghệ của AWS

Xác định giải pháp dựa trên các nguyên tắc thiết kế kiến trúc theo yêu cầu của khách hàng

Cung cấp hướng dẫn thực thi dựa trên những kinh nghiệm thực tế tốt nhất cho tổ chức thông qua vòng đời của dự án

Kiến thức và kinh nghiệm được khuyến nghị

Kinh nghiệm sử dụng thực tế các dịch vụ điện toán, kết nối mạng, lưu trữ và cơ sở dữ liệu của AWS

Kinh nghiệm làm việc thực tế với các dịch vụ triển khai và quản lý của AWS

Khả năng nhận biết và xác định các yêu cầu kỹ thuật đối với ứng dụng dựa trên AWS

Khả năng nhận biết dịch vụ AWS nào đáp ứng được điều kiện kỹ thuật đề ra

Kiến thức về thực tiễn tốt nhất được khuyến nghị cho việc xây dựng các ứng dụng bảo mật và tin cậy trên nền tảng AWS

Hiểu biết về các nguyên tắc kiến trúc cơ bản khi xây dựng trên AWS Cloud

Hiểu biết về cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS

Hiểu biết về các công nghệ mạng liên quan đến AWS

Hiểu biết về các tính năng và công cụ bảo mật mà AWS cung cấp cũng như mối liên quan giữa các tính năng và công cụ đó với các dịch vụ truyền thống

3. AWS Certified Developer – Associate

Kỳ thi Nhà phát triển được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên dành cho các cá nhân thực hiện vai trò phát triển và có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực tế về phát triển và duy trì ứng dụng dựa trên AWS.

Khả năng được chứng thực bởi chứng chỉ này

Chứng minh hiểu biết về các dịch vụ AWS cốt lõi, cách sử dụng và biện pháp thực hành tốt nhất với kiến trúc AWS cơ bản

Chứng minh mức độ hiệu quả trong việc phát triển, triển khai và gỡ lỗi cho các ứng dụng trên đám mây sử dụng AWS

Kiến thức và kinh nghiệm được khuyến nghị

Kiến thức chuyên sâu về ít nhất một ngôn ngữ lập trình bậc cao

Hiểu biết về các dịch vụ AWS cốt lõi, cách sử dụng và thực tiễn tốt nhất với kiến trúc cơ bản AWS

Mức độ hiệu quả trong việc phát triển, triển khai và gỡ lỗi cho các ứng dụng trên đám mây sử dụng AWS

Khả năng sử dụng các API dịch vụ AWS, AWS CLI và SDK để viết ứng dụng

Khả năng xác định các tính năng chính của dịch vụ AWS

Hiểu biết về mô hình trách nhiệm chung của AWS

Hiểu biết về quản lý vòng đời ứng dụng

Khả năng sử dụng quy trình CI/CD để triển khai các ứng dụng trên AWS

Khả năng sử dụng hoặc tương tác với các dịch vụ AWS

Khả năng áp dụng kiến thức cơ bản về các ứng dụng thuần đám mây để viết mã

Khả năng viết mã bằng cách sử dụng các thực tiễn tốt nhất về bảo mật AWS (ví dụ: không sử dụng khóa bí mật và khóa truy cập trong mã, thay vào đó sử dụng các vai trò IAM)

Khả năng tạo, duy trì và gỡ lỗi cho các mô đun mã trên AWS

Mức độ hiệu quả trong việc viết mã cho các ứng dụng serverless

Hiểu được cách sử dụng các container trong quy trình phát triển

4. AWS Certified SysOps Administrator – Associate

Kỳ thi Quản trị viên điều phối hệ thống được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên dành cho các quản trị viên hệ thống giữ vai trò vận hành hệ thống, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về triển khai, quản lý và vận hành trên AWS.

Khả năng được chứng thực bởi chứng chỉ này

Triển khai, quản lý và vận hành các hệ thống có quy mô linh hoạt, mức độ khả dụng cao và khả năng chịu lỗi cao trên AWS

Thực thi và kiểm soát luồng dữ liệu đến và từ AWS

Chọn dịch vụ AWS phù hợp dựa trên các yêu cầu về điện toán, dữ liệu hoặc bảo mật

Xác định cách sử dụng phù hợp các biện pháp thực hành tốt nhất trong vận hành AWS

Dự toán chi phí sử dụng AWS và xác định cơ chế kiểm soát chi phí vận hành

Di chuyển khối lượng công việc tại chỗ sang AWS

Kiến thức và kinh nghiệm được khuyến nghị

Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của AWS – xây dựng kiến trúc cho đám mây

Có kinh nghiệm thực tế với các công cụ AWS CLI và SDK/API

Hiểu biết về các công nghệ mạng liên quan đến AWS

Hiểu biết về các khái niệm bảo mật với kinh nghiệm thực tế về thực thi các biện pháp kiểm soát bảo mật và yêu cầu tuân thủ

Hiểu biết về công nghệ ảo hóa

Có kinh nghiệm giám sát và kiểm tra hệ thống

Hiểu biết về các khái niệm kết nối mạng (ví dụ: DNS, TCP/IP và tường lửa)

Có khả năng diễn giải các yêu cầu về kiến trúc