Get in touch
or send us a question?
CONTACT

[AWS Series] Unit 13: Amazon RDS (Amazon Relational Database Service)

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) giúp bạn dễ dàng thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu trong cloud. Nó cung cấp khả năng tiết kiệm chi phí hiệu quả và thay đổi kích thước, nó có thể tự động hóa các nhiệm vụ quản lý tốn nhiều thời gian như dự phòng phần cứng, thiết lập cơ sở dữ liệu, vá lỗi và sao lưu. Amazon RDS cung cấp hiệu năng nhanh, tính sẵn sàng cao, tính bảo mật và khả năng tương thích.

Amazon RDS có sẵn trên một số loại instance cơ sở dữ liệu – tối ưu hóa cho bộ nhớ, hiệu suất hoặc I/O – và cung cấp cho bạn 6 công cụ cơ sở dữ liệu quen thuộc để lựa chọn, bao gồm: Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle và Microsoft SQL Server.

Bạn có thể sử dụng AWS Database Migration Service để dễ dàng di chuyển hoặc nhân rộng các cơ sở dữ liệu hiện có của bạn sang Amazon RDS.

Lợi ích khi sử dụng Amazon RDS

Dễ quản lý

Amazon RDS giúp bạn dễ dàng chuyển từ project conception sang deployment. Sử dụng bảng điều khiển Quản lý AWS, giao diện dòng lệnh AWS RDS hoặc các API calls đơn giản để truy cập vào các tính năng năng của một cơ sở dữ liệu chỉ trong vài phút. Bạn sẽ Không cần cung cấp cơ sở hạ tầng, và không cần cài đặt và bảo trì phần mềm cơ sở dữ liệu.

Khả năng mở rộng cao

Bạn có thể mở rộng tính toán về thông số và dung lượng lưu trữ nguồn tài nguyên các cơ sở dữ liệu của bạn chỉ với một vài cú click chuột hoặc API calls, hầu như không có vấn đề downtime. Nhiều loại engine của Amazon RDS cho phép bạn khởi chạy một hoặc nhiều Read Replicas để xóa tải lưu lượng truy cập từ cơ sở dữ liệu chính của bạn.

Tính Có sẵn và Độ bền

Amazon RDS chạy trên cùng một cơ sở hạ tầng đáng tin cậy được sử dụng bởi các dịch vụ Web Amazon khác. Khi bạn cung cấp một Multi-AZ DB Instance, Amazon RDS sẽ đồng bộ sao chép dữ liệu đến một instance dự phòng trong một Availability Zone (AZ) khác. Amazon RDS có nhiều tính năng khác giúp tăng cường độ tin cậy cho các production databases quan trọng, bao gồm tự động sao lưu (automated backups), chụp nhanh cơ sở dữ liệu (database snapshots), và thay thế máy chủ tự động (automatic host replacement).

Nhanh

Amazon RDS hỗ trợ các ứng dụng cơ sở dữ liệu đòi hỏi khắt khe nhất. Bạn có thể chọn giữa hai tùy chọn lưu trữ SSD:

Tối ưu hóa cho các ứng dụng OLTP hiệu năng cao,

Cho các mục đích sử dụng chung có hiệu quả về chi phí.

Ngoài ra, AWS còn có một dịch vụ khác đó là Amazon Aurora cung cấp hiệu suất ngang bằng các cơ sở dữ liệu thương mại (commercial databases) với chi phí 1/10.

Bảo mật

Amazon RDS giúp bạn kiểm soát truy cập mạng vào cơ sở dữ liệu của bạn một cách dễ dàng. Amazon RDS cũng cho phép bạn chạy các cơ sở dữ liệu instance của bạn trong Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), cho phép bạn cô lập các cơ sở dữ liệu instance của bạn và để kết nối với cơ sở hạ tầng CNTT hiện tại của bạn thông qua một IPsec VPN mã hóa theo tiêu chuẩn ngành. Nhiều loại công cụ RDS của Amazon cung cấp khả năng mã hóa.

Không tốn kém

Bạn phải trả mức giá rất thấp và chỉ trả các khối lượng dữ liệu mà bạn tiêu dùng trong mỗi tháng. Ngoài ra, bạn được hưởng lợi từ tùy chọn theo giá theo yêu cầu (On-Demand pricing) mà không có cam kết từ trước hoặc dài hạn, hoặc thậm chí giảm giá theo giờ thông qua Reserved Instance pricing.

KẾT LUẬN

Amazon RDS là dịch vụ lưu trữ các cở sở dữ liệu riêng biệt cho các ứng dụng yêu cầu lớn như ứng dụng thương mại điện tử, điện thoại di động và trò chơi trực tuyến, ứng dụng Web,… Với dịch vụ này bạn có thể tùy ý lựa chọn các cấu hình, công cụ cở dữ liệu, dễ dàng cài đặt và sử dụng với giao diện web, Database của bạn sẽ hoạt động nhanh hơn và bạn luôn yên tâm thời gian hoạt động 24/24 mà không có bất cứ rào cản nào, chi phí trả khá thấp linh hoạt bạn sử dụng bao nhiêu sẽ trả bấy nhiêu.