Get in touch
or send us a question?
CONTACT

[AWS Series] Unit 2: Tạo tài khoản mới trên Amazon Web Services

thumbnail

Table of contents

1. Chuẩn bị

2. Các bước tiến hành

=======

1. Chuẩn bị

+ Email và thông tin cá nhân cần thiết

+ 1 thẻ Visa/Mastercard loại Credit/Debit (có 1$ trong tài khoản) và 1 số điện thoại để kích hoạt dịch vụ2. Các lợi ích khi sử dụng Amazon Web Services

2. Các bước tiến hành

Đầu tiên, bạn truy cập https://aws.amazon.com , sau đó tại giao diện trang chủ của aws bạn chọn Create a Free Account

Điền thông tin cá nhân và nhấn Continue

+ AWS account name: tên hiên thị trên tài khoản

+ Email address: địa chỉ email đăng nhập

+ Password: mật khẩu đăng nhập

Tiếp theo tới mục Contact Information điền đẩy đủ thông tin và chính xác nhé. Sau đó tích vào ô AWS Customer Agreement, click Create Account and Continue

Company Account: Tài khoản công ty hoặc Personal Account: Tài khoản cá nhân

Full name: Tên của bạn

Country: Quốc gia

Address: Địa chỉ liên hệ

City: Thành phố

State /Province or Region: Tiểu bang / Tỉnh hoặc Vùng

Postal Code: Mã bưu điện

Phone Number: số điện thoại

Tại mục Payment Information điền thông tin thẻ card chính xác và click Continue.

+ Credit /Debit Card Number: Bạn nhập chính xác 16 chữ số in trên thẻ của bạn

+ Expiration Date: Ngày hết hạn sử dụng thẻ (dạng 11/2017

+ Cardholder’s Name:  Họ tên chủ thẻ:  cái này được in trên thẻ, nhập chính xác vào và không có gõ dấu tiếng Việt.

Tiếp theo AWS sẽ đưa cho ta mã pin và gọi vào số điện thoại bên trên việc chúng ta là bắt máy nghe và nhập đúng mã pin. Sau đó Click Continue to select your Support Plan.

Tiếp theo bạn chọn gói Support là Basic nếu muốn sử dụng miễn phí 1 năm. rồi chọn Continue.

Sau khi xác thực thành công hệ thống sẽ gửi cho bạn một email thông báo, như vậy là bạn đã tạo tài khoản thành công rồi nhé.

Hang in there, don’t give up!