Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Bộ TT&TT lên kế hoạch phát triển dữ liệu mở của ngành

Trong kế hoạch hành động mới ban hành, Bộ TT&TT đã nêu rõ danh mục dữ liệu mở trong từng lĩnh vực của ngành TT&TT sẽ được tập trung xây dựng, cung cấp trong thời gian tới.

Kế hoạch hành động Năm dữ liệu quốc gia và phát triển dữ liệu mở của Bộ TT&TT năm 2023 đã được Thứ trưởng Phạm Đức Long ký ban hành.

Trong kế hoạch này, Bộ TT&TT đã xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển cơ sở dữ liệu và dữ liệu mở của Bộ, với phân công cụ thể đơn vị chủ trì, phối hợp cũng như thời gian thực hiện.

Cụ thể, trong năm 2023, Trung tâm Thông tin của Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ như: công bố nền tảng cổng dữ liệu của Bộ TT&TT tại địa chỉ data.mic.gov.vn hoặc dulieu.mic.gov.vn; công bố danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ TT&TT và kế hoạch, lộ trình xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục; công bố kế hoạch triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp của Bộ TT&TT, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động…

Cũng theo kế hoạch, một số nhiệm vụ sẽ được các đơn vị trong Bộ TT&TT thực hiện trong giai đoạn 2023 – 2025: Tổ chức tập huấn, đào tạo chuyên sâu về quản lý và phát triển dữ liệu cho cán bộ chuyên trách CNTT; tổ chức các cuộc thi về phát triển dữ liệu và tuyên truyền về Năm dữ liệu số quốc gia.

Dữ liệu nhân lực lĩnh vực công nghiệp CNTT là 1 trong 84 loại dữ liệu ngành TT&TT sẽ được tập trung xây dựng, có kế hoạch mở và cập nhật. (Ảnh minh họa)

Dự kiến, trong quý II/2024, Trung tâm thông tin Bộ TT&TT sẽ chủ trì việc liên thông dữ liệu ngành do Bộ TT&TT quản lý đến các Sở TT&TT, cho phép khai thác, sử dụng và cập nhật. Đồng thời, kết nối hệ thống thông tin xử lý thủ tục hành chính của Bộ TT&TT với cơ sở dữ liệu doanh nghiệp; phân tích, đánh giá mức độ phát triển dữ liệu của Bộ TT&TT.

Đáng chú ý, tại kế hoạch hành động Năm dữ liệu quốc gia và phát triển dữ liệu mở của Bộ TT&TT năm 2023, Bộ TT&TT cũng đã công bố các loại dữ liệu mở sẽ được tập trung xây dựng, mở và cập nhật trong thời gian tới ở các lĩnh vực: Bưu chính; Báo chí, phát thanh, truyền hình; CNTT, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng; Viễn thông, tần số; Xuất bản, in và phát hành; Kinh tế số và xã hội số.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2023, nhằm triển khai một cách hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT đã ra quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai “Năm dữ liệu số quốc gia” của Bộ TT&TT.

Có chủ đề “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”, các nhiệm vụ trong kế hoạch triển khai “Năm dữ liệu quốc gia” được xác định tập trung vào 4 nhóm nội dung chủ yếu, bao gồm: Phát triển dữ liệu mở; Phát triển cơ sở dữ liệu; Phát triển, thúc đẩy sử dụng các nền tảng số sử dụng thống nhất trên toàn quốc hoặc trong phạm vi mỗi địa phương; Nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, an toàn, bảo mật dữ liệu. 

Nguồn :https://vietnamnet.vn/bo-tt-tt-len-ke-hoach-phat-trien-du-lieu-mo-cua-nganh-2148854.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *