Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Các thông số cấu hình Cron job

Cấu trúc cấu hình cron job

Cron job thường có dạng

cron = "X X X X X" (5 kí tự)

hay

cron = "X X X X X X" (6 kí tự)

Đối với 5 kí tự thì đó là:

<phút> <giờ> <ngày trong tháng> <tháng> <ngày trong tuần>

Còn với 6 kí tự thì thêm giây nữa:

<giây> <phút> <giờ> <ngày> <tháng> <ngày trong tuần>

Cụ thể, config chính xác của cron sẽ là:

<giây trong phút> <phút trong giờ> <giờ trong ngày> <ngày trong tháng> <tháng trong năm> <ngày trong tuần>

Các kí tự X được thay thế bởi một trong các kí tự sau:

* : bất kì giá trị nào
, : danh sách các giá trị
- : khoảng giá trị
/ : theo bước nhảy

Giới thiệu trang web Crontab.guru

Crontab Guru là một công cụ soạn lập lịch online đơn giản. Ngoài ra nó còn cung cấp công cụ monitor cronjob của bạn, bạn chỉ cần copy đoạn conjob được cung cấp và thêm vào crontab.

Các bạn truy cập vào địa chỉ https://crontab.guru/, nếu bạn đã từng làm với crontab sẽ hiểu ngay những option trên trang này.

 Thông tin cú pháp bên dưới ô nhập liệu

*any value
,value list separator
range of values
/step values
@yearly(non-standard)
@annually(non-standard)
@monthly(non-standard)
@weekly(non-standard)
@daily(non-standard)
@hourly(non-standard)
@reboot(non-standard)

Việc duy nhất ở đây đó là nhập đúng cú pháp, công cụ sẽ hiển thị một câu ghi bằng tiếng anh kèm thời gian lệnh được chạy tiếp theo. Ví dụ như trên “At 04:05.”

Nguồn tham khảo:

nangviet.com

topdev.vn