Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Cách tách biệt họ và tên trong Excel và Google Sheets

Cách tách họ và tên ra với nhau là vấn đề luôn gặp phải khó khăn đối với dân văn phòng, đặc biệt là các bạn làm hành chính nhân sự. Có nhiều cách để tách họ tên trong excel và google Sheets trong đó có sử dụng code VBA, nhưng hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách cực kỳ đơn giản tách họ tên trong excel và google Sheets mà ai cũng làm được.

1. Tách họ tên trong Excel dùng hàm đơn giản

1.1 Tách TÊN ra khỏi HỌ TÊN đầy đủ

– Dùng duy nhất 1 hàm để lấy tên (từ cuối cùng của họ tên)

=TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(B2,” “,REPT(” “,255)),255))

tách tên bằng hàm excel

1.2 Tách HỌ VÀ LÓT ra khỏi HỌ TÊN đầy đủ

– Dùng duy nhất 1 hàm để loại bỏ tên (đã tách ở bước 1) khỏi họ tên

=SUBSTITUTE(B2,Chuỗi_cần_xóa,””)

tách họ và chữ lót

2. Tách họ tên ở Google Sheets _ sử dụng hàm Regextract 

Nhìn vào bảng dữ liệu mẫu bên dưới, mình có dữ liệu họ tên đầy đủ trong cột C, yêu cầu cần giải quyết là tách họ và tên ra thành 2 cột khác nhau.

ứng dụng hàm Regextract 2

Mình đã viết sẵn cụm ký tự thông dụng: [^\s]+ và \s(\S+)$ để mình sẽ sử dụng để tách họ tên nhé. Bạn có thể hiểu rằng đây giống như 1 ngôn ngữ lập trình sẵn những ký tự.

2.1 Công thức tách riêng họ:

  • =(regexextract(C3:C;$D$1)), để tự động copy công thức xuống những hàng bên dưới sẽ dùng thêm công thức mảng Array Fomula như sau: =arrayformula(regexextract(C3:C;$D$1))
cách sử dụng hàm Regextract 3

2.2 Công thức tách riêng tên:

  •  =(regexextract(C3:C;$E$1)), để tự động copy công thức xuống những hàng bên dưới sẽ dùng thêm công thức mảng Array Fomula như sau: =arrayformula(regexextract(C3:C;$E$1))
cách dùng hàm Regextract 4