Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Cách tạo Drop-list trong Excel

Drop-list giúp người dùng chọn văn bản hoặc giá trị từ danh sách các tùy chọn, thay vì nhập chúng theo cách thủ công vào một ô.

Điều này cho phép bạn (người tạo) kiểm soát tất cả các mục nhập dữ liệu cho các ô quan trọng.

Danh sách thả xuống Excel trông như thế nào

Bước 1: Tạo nội dung danh sách Drop-list

Đầu tiên hãy liệt kê các nội dung bạn muốn xuất hiện trong Drop-list.

Chọn bất kỳ nơi nào bạn muốn để lưu trữ các mục trong Drop-list . Nó có thể nằm trong cùng một trang tính, một trang tính khác hoặc một tệp Excel khác.

Viết các nội dung mong muốn xuất hiện trong drop-list ra một danh sách như dưới đây.

Tùy chọn nhập dữ liệu cho danh sách thả xuống

Bước 2: Chuyển đến tab ”Data”

Tab dữ liệu Excel

Bước 3: Nhấp vào tab ”Data Validation”

Bây giờ hãy nhấp vào ”Data validation” ở giữa tab.

(Không nhấp vào mũi tên nhỏ – chỉ cần nhấp vào phần trên cùng của nút).

Nhấp vào 'Xác thực dữ liệu' từ ruy-băng

Bây giờ, một hộp thoại có tên là ”Data validation ” xuất hiện. Tại đây, bạn chọn cài đặt cho Drop-list của mình.

Bước 4: Cho phép xác thực dữ liệu ”List”

Trong hộp thoại Data Validation, hãy nhấp vào danh sách thả xuống và chọn loại phương pháp xác thực dữ liệu bạn muốn sử dụng.

Xác thực dữ liệu chọn danh sách thả xuống

Bước 5: Chọn danh sách nguồn

Ở bước 1, bạn đã chọn các tùy chọn được phép (các mục danh sách) cho Drop-list.

Bây giờ đã đến lúc kết nối danh sách các tùy chọn đó với menu thả xuống.

Nhấp chuột trái một lần vào trường ”Source”.

Trường nguồn danh sách thả xuống

Sau đó đi đến vị trí danh sách của bạn với các giá trị được phép ở bước 1.

Chọn các ô chứa các mục Drop-list của bạn.

Các ô đã chọn cho trường nguồn thả xuống

Và nhấp vào ‘OK’.

Sau khi bạn nhấp vào ‘OK’, Drop list của bạn đã sẵn sàng để sử dụng.

Danh sách thả xuống Excel trông như thế nào

Cảnh báo lỗi_Error Alert

Drop-list chủ yếu để chọn mục nhập dữ liệu thay vì nhập thủ công.

Nhưng người dùng có thể nhập dữ liệu thủ công trong ô chứa danh sách thả xuống.

Nhưng nếu nhập dữ liệu không hợp lệ, sẽ hiện ra một cảnh báo lỗi.

Thông báo lỗi mặc định không cung cấp dấu hiệu chính xác về những gì người dùng thực sự có thể viết trong ô.

Để cải thiện nó, chỉ cần chuyển đến tab ”Error Alert” sau khi nhấp vào ”Data Validation”.

Chỉnh sửa cảnh báo lỗi

Từ đây, hãy check vào mục “Show error alert after invalid data is entered”.

Sau đó, thêm tiêu đề và thông báo lỗi và chọn một biểu tượng nếu bạn không thích mặc định.

Sau đó nhấn ‘OK’.

Bây giờ, thông báo lỗi này sẽ bật lên bất cứ khi nào bạn nhập dữ liệu không hợp lệ vào ô.

Ví dụ về thông báo lỗi

Input Message

Các menu thả xuống và xác thực dữ liệu nói chung, sẽ giúp cho bạn giảm thiểu việc nhập sai nội dung trong bảng tính.

Nhưng việc bổ sung ”Input Message” giúp cho việc nhập dữ liệu trở nên dễ dàng hơn – và chắc chắn hơn.

Khi tạo danh sách thả xuống, bạn có thể thêm thông báo đầu vào từ tab “Input Message” trong hộp thoại Data Validation.

Thông báo đầu vào danh sách thả xuống

Chỉ cần nhập tin nhắn đầu vào của bạn và nó sẽ xuất hiện khi người dùng chọn ô chứa danh sách thả xuống.

Ví dụ về tin nhắn đầu vào