Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Cập nhật: Mức nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Khi mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh sẽ có nhiều người lao động không phải nộp thuế thu nhập, đồng thời mức nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2020 cũng có thay đổi.

Lưu ý: Cách tính thuế thu nhập cá nhân dưới đây chỉ áp dụng cho người có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Mức thu nhập phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Theo Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020 như sau:

Với mức giảm trừ gia cảnh được tăng lên thì chỉ khi có thu nhập trên 11 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế với điều kiện không có người phụ thuộc và đã trừ đi các khoản bảo hiểm bắt buộc, thu nhập được miễn thuế và tiền đóng góp từ thiện (nếu có).

Để tiện theo dõi mức thu nhập mà người lao động phải nộp thuế hãy xem bảng sau:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2020

Bảng trên đây chỉ giúp bạn đọc biết được mức thu nhập nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân, để tính được số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp có 02 cách tính sau:

Cách 1: Nhập dữ liệu theo cách tính thuế online của Luật Việt Nam.

Cách 2: Tự tính theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Theo Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất.

* Công thức tính thuế thu nhập cá nhân

(1) Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

(2) Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

(3) Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn

* Các bước tính thuế thu nhập cá nhân

Để tính được số tiền thuế phải nộp thì người lao động thực hiện tuần tự theo các bước sau:

Bước 1. Xác định tổng thu nhập (nếu nơi trả thu nhập khi trả lương đã trừ bảo hiểm bắt buộc thì tại bước 4 không phải trừ các khoản này)

Bước 2. Tính các khoản thu nhập được miễn thuế (nếu có)

Bước 3. Tính thu nhập chịu thuế theo công thức (3)

Bước 4. Tính các khoản được giảm trừ

Bước 5. Tính thu nhập tính thuế theo công thức (2)

Bước 6. Tính số thuế phải nộp theo công thức (1)

Lưu ý: Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên khi xác định được thu nhập tính thuế thì chỉ cần đối chiếu thu nhập tính thuế thuộc bậc thuế nào rồi nhân (x) với thuế suất của bậc thuế đó theo phương pháp biểu lũy tiến từng phần (tính từng bậc thuế sau đó cộng lại) như bảng sau:

* Phương pháp tính thuế rút gọn

Nếu không áp dụng phương pháp biểu lũy tiến từng phần thì áp dụng phương pháp tính thuế rút gọn theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

Kết luận: Để biết mức nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2020 thì có 02 cách tính thuế: Sử dụng công cụ tính thuế online hoặc tự tính theo hướng dẫn tại Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Source: https://luatvietnam.vn/thue-phi-le-phi/muc-nop-thue-thu-nhap-ca-nhan-565-27013-article.html