Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Apache

post-image

1. Description Research and develop AI-based applications including regression, classification, clustering, recommendation, deep learning. Research and develop in cloud environment […]

post-image

1. Nội dung công việc Tham gia test game, mobile, web, dự án AI/IOT Làm tester cho các dự án […]

post-image

1. Nội dung công việc Tham gia phát triển dự án Mobile với khách hàng Nhật. Làm việc theo mô […]

post-image

Python Developer yêu thích lĩnh vực AI/ IOT 1. Nội dung công việc Phát triển, maintain các ứng dụng web […]

post-image

1. Nội dung công việc Kỹ sư cầu nối cho đội phát triển ở Việt Nam với khách hàng Nhật […]