Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Cloud - クラウド

post-image

Amazon SES (Amazon Simple Email Service) là dịch vụ gửi email hàng đầu thế giới hiện nay, một nền tảng […]

post-image

Để bắt đầu với Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), trước tiên bạn cần phải tạo một VPC và mạng […]

post-image

Đầu tiên để truy cập được máy ảo trên Amazon EC2 thông qua SSH thì ta phải mở port 22 […]

post-image

Hiện nay, khi làm việc với Database chúng ta quá quen với những SQLServer, MySQL, PostgreSQL … Điểm chung của […]

post-image

1. Security Group là gì? Security Group hay là nhóm bảo mật hoạt động như một bức tường lửa ảo […]

post-image

Table of contents 1. Elastic IP là gì? 2. Cài đặt Elastic IP cho Amazon EC2 ======= Elastic IP là […]

post-image

Table of contents 1. Amazon EC2 là gì? 2. Lợi ích Amazon EC2 ======= Amazon EC2 là gì? Amazon Elastic […]

post-image

Table of contents 1. Giới thiệu Amazon VPC 2. Lợi ích 3. Tính năng 4. Trường hợp sử dụng ======= […]

post-image

Table of contents 1. Chuẩn bị 2. Các bước tiến hành ======= 1. Chuẩn bị + Email và thông tin […]

12