Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Cloud - クラウド

post-image

https://www.udemy.com/course/aws-certified-solutions-architect-associate/ là khóa học trực tuyến trên Udemy, ở khóa học này, tác giả sẽ giới thiệu tổng quan và […]

post-image

Amazon CloudFront là gì ? Amazon CloudFront là Contents Delivery Network (CDN) tốc độ cao, performance cao được AWS cung […]

post-image

AWS Lambda là dịch vụ tính toán serverless (serverless compute) của Amazon Web Services (AWS). AWS Lambda hoạt động dựa […]

post-image

Chức Năng Chính 1: Lấy thông tin bí mật từ ứng dụng thay vì lưu trữ cố định Lý do […]

post-image

Elon Musk, CEO của X (mạng xã hội trước đây là Twitter), đã xác nhận việc Xmail sắp ra mắt, […]

post-image

Explore the different AWS EC2 storage options and choose the best fit for your files and data There are multiple […]

post-image

AWS cung cấp 4 option để trả phí với EC2 On-demand instance là gì On-demand instance là các tính tiền […]

post-image

Giờ đây, Amazon đã hỗ trợ các khối Classless Inter-Domain Routing (CIDR) IPv6. Bạn có thể sử dụng chúng trên […]

post-image

1/ Cơ chế tạo instance của AWS LambdaTừ lúc bạn tạo một hàm Lambda, AWS Lambda sẽ tạo ra một […]

12