Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Cloud - クラウド

post-image

CloudFront CDN (Computer Delivery Network)(Phân phối mạng máy tính) là một hệ thống máy chủ phân tán cung cấp các […]

post-image

Cơ sở dữ liệu quan hệ AWS cung cấp nhiều dịch vụ cơ sở dữ liệu có thể được khởi […]

post-image

AWS WAF là một tường lửa ứng dụng web giúp bảo vệ các ứng dụng web của bạn khỏi các […]

post-image

Amazon Route 53 là một dịch vụ web có tên Domain Name System (DNS) được sử dụng trên nền tảng […]

post-image

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tăng tốc độ truyền tải trong S3, qua ví dụ cụ thể, […]

post-image

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) giúp bạn dễ dàng thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ […]

post-image

Chứng chỉ AWS AWS Certification là bộ chứng chỉ được câp bởi Amazon đánh giá mức độ hiểu biết về […]

post-image

Amazon SES (Amazon Simple Email Service) là dịch vụ gửi email hàng đầu thế giới hiện nay, một nền tảng […]

post-image

Để bắt đầu với Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), trước tiên bạn cần phải tạo một VPC và mạng […]

12