Get in touch
or send us a question?
CONTACT

PHP

post-image

Bước 1 Tải phiên bản php 8 zip cho window từ đây PHP Download site . Chọn phiên bản x64 thread […]

post-image

Có hai nội dung chính trong nguyên lý này: 1. Hạn chế sửa đổi: Không nên chỉnh sửa source code […]

post-image

SOLID là những nguyên lý thiết kế trong OOP. Đây là những nguyên lý được đúc kết bởi máu xương […]

post-image

Reflection là gì? Reflection trong phát triển phần mềm là một thứ được sử dụng khá thường xuyên, nhưng hiếm […]

post-image

Dạo gần đây cộng đồng PHP dội lên vì swoole extension trong PHP đặc biệt là sau sự kiện laravel/octane […]

post-image

1. Enumerations. Nếu như các bạn đã từng sử dụng các ngôn ngữ khác như: Java, C#,… thì chắc hẳn các bạn […]

post-image

Eloquent ORM trong Laravel thoạt nhìn có vẻ như đơn giản nhưng ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc đó là […]

post-image

Cross Site Request Forgery (CSRF) Truy vấn yêu cầu chéo trang web (CSRF)  là một kiểu tấn công xảy ra khi […]

post-image

Cross Site Scripting (XSS) Các cuộc tấn công XSS là các cuộc tấn công tiêm trong đó các tập lệnh độc hại (chẳng […]

12