Get in touch
or send us a question?
CONTACT

DATA GENERATOR FOR DEVELOP

Cuộc đời một developer có rất nhiều việc rất chán nhưng phải làm: fix bug, viết report, nhập timesheet, viết code test … Một trong những việc đáng chán đó là: Tạo data giả để hiển thị và test. Để làm việc này, chúng ta thường tạo object giả (bằng code), hoặc đánh data giả vào SQL. Hầu như 90% developer và tester đều ghét cái việc vừa nhảm nhí vừa đáng chán này, do dó ta thấy dữ liệu trong data giả thường là: test1,test2, testemail@mail.com….

Cũng phải nói thêm, ngoài nhàm chán, công việc này còn khá mất thời gian. Hãy tưởng tượng ta có 5 bảng, mỗi bảng 10 cột, mỗi cột cần điền 10-20 dòng data giả, mấy thời gian quá phải không nào? Giờ đây, với Faker và Mockaroo, ta có thể tạo data giả theo phong cách developer, nhanh gọn, thú vị và không tốn thời gian.

1. Tạo data giả trong javascript

Khi sử dụng một số java script framework, ta cần 1 số data giả dưới dạng java script object để hiển thị. Ta có thể sử dụng faker.js cho mục đích trên.

Các bạn tải faker.js tại đây (Bấm DownloadZIP)

https://github.com/marak/Faker.js/

Giải nén ra, trong thư mục build lấy file faker.js. Thêm reference tới file đó như sau:

<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<script src="faker.js" type="text/javascript"></script>
<title>Test Random</title>
</head>
 
<body></body>
</html>

Việc sử dụng code khá đơn giản, các bạn chỉ cần sử dụng các function trong class faker. Tham khảo thêm API ở đây:  http://marak.com/faker.js/

ví dụ tạo random học sinh như sau :

function GetRandomStudent() {
  return {
   Id : faker.random.number(100),
   Name : faker.name.findName(),
   Username : faker.internet.userName(),
   Password: faker.internet.password(),
   Email : faker.internet.email(),
   Age : faker.random.number(100),
   Address: faker.address.streetAddress(),
   Birthdate: faker.date.past()
  };
 }
 
 var students = [];
 for (var i = 0; i < 100; i++) {
   students.push(GetRandomStudent());
 }

2. Tạo data giả dưới database

Đây là trường hợp hay gặp nhất, chúng ta cần nhập data giả vào database. Ở đây, chúng ta sẽ sử dụng trang web Mockaroo để tạo data giả: https://www.mockaroo.com/

Mockarro sẽ cho phép tạo đến tận hơn 1000 row dữ liệu thử nghiệm thực tế với các định dạng như CSV, JSON, SQL hay Excel.Rất dễ sử dụng, giao diện trang web vô cùng simple.Sau khi bấm Generate Data là có ngay.

Ngoài ra cũng có rất nhiều nguồn khác để có thể tạo data giả phục vụ cho công việc của các bạn :

Vòng đời của một sản phẩm để đưa đến tay khách hàng không thể thiếu bước test này…các tool tạo mock data giúp bước test này nhanh hơn, rút ngắn thời gian test xuống…tạo nên hiệu quả test cao.!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *