Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Design thinking bao nhiều bước

Tư duy Thiết kế là một phương pháp luận thiết kế cung cấp cách tiếp cận dựa trên giải pháp để giải quyết vấn đề. Nó cực kỳ hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp chưa được xác định rõ. Các bước trong tư duy thiết kế bao gồm: đồng cảm, xác định vấn đề, thiết kế ý tưởng, nguyên mẫu và kiểm định. Hiểu rõ năm bước tư duy thiết kế có thể giúp giải quyết các vấn đề phức tạp xảy ra trong các công ty, ở các quốc gia và thậm chí trên quy mô hành tinh của chúng ta.

135-design think process
  1. Đồng cảm

Bước đầu tiên của quá trình tư duy thiết kế là hiểu được vấn đề mà bạn đang cố gắng giải quyết. Điều này liên quan đến việc tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia để tìm hiểu thêm về lĩnh vực quan tâm thông qua quan sát, tương tác và đồng cảm với mọi người để hiểu kinh nghiệm và động lực của họ, cũng như hòa mình vào môi trường vật chất để bạn có thể hiểu sâu hơn về các vấn đề liên quan. Đồng cảm rất quan trọng đối với con người lấy con người làm trung tâm quá trình thiết kế. Cụ thể hơn, trong tư duy thiết kế, sự đồng cảm cho phép những người tư duy thiết kế dùng các giả định về thế giới để hiểu rõ hơn về người dùng và nhu cầu của họ. Có được đủ thông tin trong giai đoạn này là rất quan trọng bởi chúng được sử dụng trong giai đoạn tiếp theo – hiểu biết tốt nhất có thể về người dùng, nhu cầu của họ là nền tảng tốt cho sự phát triển của sản phẩm.

  1. Xác định vấn đề

Giai đoạn Xác định dùng để tập hợp thông tin đã tạo ra hoặc thu thập trong giai đoạn Đồng cảm. Đây là bước bạn sẽ phân tích các quan sát của mình và tổng hợp chúng để xác định các vấn đề cốt lõi mà bạn và nhóm của bạn đã xác định cho đến thời điểm này. Bạn nên tìm cách xác định vấn đề như một báo cáo vấn đề theo cách lấy con người làm trung tâm.

Ví dụ như thay vì xác định vấn đề như mong muốn của riêng bạn hoặc nhu cầu của công ty, chẳng hạn như “Chúng tôi cần tăng thị phần sản phẩm thực phẩm của chúng tôi ở các cô gái thanh thiếu niên lên 5%”, cách tốt hơn để xác định vấn đề là “Các cô gái tuổi teen cần ăn thực phẩm dinh dưỡng để sinh trưởng, khỏe mạnh và phát triển”.

135-design thinking 2

Giai đoạn Xác định sẽ giúp các nhà thiết kế trong nhóm của bạn thu thập những ý tưởng tuyệt vời để thiết lập các tính năng, chức năng và bất kỳ yếu tố nào khác cho phép họ giải quyết vấn đề hoặc ít nhất là cho phép người dùng tự giải quyết vấn đề với mức độ khó khăn nhất. Trong giai đoạn Xác định, bạn sẽ bắt đầu tiến đến giai đoạn thứ ba, thiết kế ý tưởng, bằng cách đặt những câu hỏi có thể giúp bạn tìm kiếm ý tưởng cho giải pháp bằng cách hỏi: “Làm thế nào chúng tôi có thể… khuyến khích các cô gái tuổi teen thực hiện một hành động có lợi cho họ và cũng liên quan đến thực phẩm-sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty? ”

  1. Thiết kế ý tưởng

Trong giai đoạn thứ ba của quá trình tư duy thiết kế, các nhà thiết kế đã sẵn sàng để bắt đầu tạo ra các ý tưởng. Bạn đã phát triển để hiểu người dùng của mình và nhu cầu của họ trong giai đoạn Đồng cảm, đồng thời bạn đã phân tích và tổng hợp các quan sát của mình trong giai đoạn Xác định và kết thúc bằng một tuyên bố vấn đề lấy con người làm trung tâm. Với nền tảng vững chắc này, bạn có thể bắt đầu “tư duy bên ngoài” để xác định các giải pháp mới cho tuyên bố vấn đề bạn đã tạo và bạn có thể bắt đầu tìm kiếm các cách thay thế để xem vấn đề. Có hàng trăm ý tưởng các kỹ thuật như Brainstorm, Brainwrite, Ý tưởng tồi tệ nhất, SCAMPER. Các phiên brainstorm và nghĩ ra các ý tưởng tồi tệ nhất có thể thường được sử dụng để kích thích tư duy tự do và mở rộng không gian vấn đề. Điều quan trọng là phải có càng nhiều ý tưởng hoặc giải pháp vấn đề càng tốt khi bắt đầu giai đoạn thiết kế ý tưởng. Bạn nên chọn một số kỹ thuật ý tưởng khác vào cuối bước thiết kế ý tưởng để giúp bạn điều tra và kiểm tra ý tưởng của mình để bạn có thể tìm ra cách tốt nhất để giải quyết một vấn đề hoặc cung cấp các yếu tố cần thiết để phá vỡ nó.

  1. Tạo nguyên mẫu

Giờ đây, nhóm thiết kế sẽ sản xuất một số phiên bản thu nhỏ, rẻ tiền của sản phẩm hoặc các tính năng cụ thể được tìm thấy trong sản phẩm, để họ có thể điều tra các giải pháp vấn đề được tạo ra trong giai đoạn trước. Các nguyên mẫu này có thể được chia sẻ và thử nghiệm trong chính nhóm, trong các phòng ban khác hoặc trên một nhóm nhỏ người bên ngoài nhóm thiết kế. Đây là giai đoạn thử nghiệm và mục đích là xác định giải pháp tốt nhất có thể cho từng vấn đề được xác định trong ba giai đoạn đầu tiên. Các giải pháp được thực hiện trong các nguyên mẫu, và từng giải pháp được điều tra và chấp nhận, cải tiến và kiểm tra lại hoặc bị từ chối dựa trên trải nghiệm của người dùng. Vào cuối giai đoạn này, nhóm thiết kế sẽ có ý tưởng tốt hơn về những hạn chế vốn có đối với sản phẩm và các vấn đề hiện tại.

135-step design thinking
  1. Kiểm định

Các nhà thiết kế hoặc người đánh giá kiểm tra nghiêm ngặt sản phẩm hoàn chỉnh bằng cách sử dụng các giải pháp tốt nhất được xác định trong giai đoạn tạo mẫu. Đây là giai đoạn cuối cùng của mô hình 5 bước ý tưởng thiết kế, nhưng trong một quá trình lặp đi lặp lại, các kết quả được tạo ra trong giai đoạn thử nghiệm thường được sử dụng để xác định lại một hoặc nhiều vấn đề và thông báo cho sự hiểu biết của người dùng, điều kiện sử dụng, cách mọi người suy nghĩ, cư xử, và cảm nhận, và để cảm thông. Ngay cả trong giai đoạn này, các thay đổi và cải tiến được thực hiện để loại trừ các giải pháp vấn đề và thu được sự hiểu biết sâu sắc nhất có thể về sản phẩm và người dùng.

Bản chất phi tuyến tính của tư duy thiết kế

Chúng ta có thể đã vạch ra một quy trình tư duy thiết kế tuyến tính và trực tiếp, trong đó một giai đoạn dường như dẫn đến giai đoạn tiếp theo với một kết luận hợp lý tại thử nghiệm người dùng. Tuy nhiên, trong thực tế, quá trình này được thực hiện theo kiểu phi tuyến tính và linh hoạt hơn. Ví dụ, các nhóm khác nhau trong nhóm thiết kế có thể tiến hành đồng thời nhiều giai đoạn hoặc các nhà thiết kế có thể thu thập thông tin và nguyên mẫu trong toàn bộ dự án để cho phép họ đưa ý tưởng của mình vào cuộc sống và hình dung các giải pháp vấn đề. Ngoài ra, kết quả từ giai đoạn thử nghiệm có thể tiết lộ một số thông tin chi tiết về người dùng, từ đó có thể dẫn đến một phiên thiết kế ý tưởng khác (Ideate) hoặc phát triển các nguyên mẫu mới (Prototype).

Điều quan trọng cần lưu ý là năm giai đoạn không phải lúc nào cũng tuần tự – chúng không phải tuân theo bất kỳ thứ tự cụ thể nào và chúng thường có thể xảy ra song song và được lặp đi lặp lại nhiều lần. Như vậy, các giai đoạn nên được hiểu là các chế độ khác nhau đóng góp vào một dự án, thay vì các bước tuần tự. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc về mô hình tư duy thiết kế năm giai đoạn là nó hệ thống hóa và xác định 5 bước mà bạn mong đợi để thực hiện trong một dự án thiết kế – và trong bất kỳ dự án giải quyết vấn đề sáng tạo nào.