Get in touch
or send us a question?
CONTACT

ĐIỀU DỐI TRÁ NHẤT THẾ GIAN

Có một điều dối trá nhất trên thế giới này, nhưng ai cũng tin là thật. Từng người, từng người một từ đất nước này đến đất nước khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, họ thường kháo nhau về một lời nói dối khủng khiếp. Họ bảo nhau mọi lúc mọi nơi về điều đó, đến nỗi 90% nhân loại tưởng rằng lời nói ấy là thật.

… “Rằng con người không có khả năng lựa chọn lấy vận mệnh của mình. Và kết thúc rằng ai cũng tin vào cái điều bịp bợm nhất thế gian”.

“Điều bịp bợm ấy là gì?”

“Đó là: vào một lúc nhất định trong đời, chúng ta không làm chủ được vận mệnh của mình nữa và rồi đời mình sẽ do định mệnh đưa đẩy. Đó chính là điều dối trá nhất thế gian!”

Bạn có tin vào điều bịp bợm ấy? Bạn có từng nghĩ những gì bạn gặp phải, những gì bạn đang có chỉ là kết quả của trò đùa vận mệnh?

Nếu bạn không tin vào điều dối trá ấy, chúc mừng bạn đã tìm ra lý lẽ của cuộc đời. Tôi tin rằng bạn sẽ thành công.