Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Giới thiệu về Phân phối mạng máy tính(CloudFront CDN) trong Amazon Web Services

CloudFront CDN (Computer Delivery Network)(Phân phối mạng máy tính) là một hệ thống máy chủ phân tán cung cấp các trang web và nội dung web khác cho người dùng dựa trên vị trí địa lý của người dùng, nguồn gốc của trang web và máy chủ phân phối nội dung.

Giả sử ta đang chạy trang web bên ngoài Vương quốc Anh và ta đang phục vụ trang web trên khắp thế giới. Khi người dùng muốn truy cập trang web của ta, sau đó họ yêu cầu đến máy chủ web và người dùng từ các quốc gia khác nhau sẽ có độ trễ khác nhau. Ví dụ, những người sống ở Úc sẽ có nhiều thời gian trễ hơn những người ở lại Ấn Độ. Nam Phi có độ trễ khủng khiếp, nhưng họ sẽ chạy đường trục internet giúp kết nối với Vương quốc Anh nhanh hơn. Đó là cách nó hoạt động với CloudFront CDN trong đó mọi người phổ biến trên toàn thế giới và họ có thể bật quyền truy cập vào trang web, tệp âm thanh, v.v. ở Vương quốc Anh một cách nhanh chóng.

  1. Thuật ngữ chính của CloudFront CDN

Vị trí cạnh(Edge Location): Vị trí cạnh là vị trí mà nội dung sẽ được lưu vào bộ nhớ đệm. Nó là vùng riêng biệt với Vùng AWS hoặc vùng khả dụng của AWS.
Nguồn gốc(Origin): Nó xác định nguồn gốc của tất cả các tệp mà CDN sẽ phân phối. Nguồn gốc có thể là một nhóm S3, một phiên bản EC2 hoặc một Bộ cân bằng tải đàn hồi.
Phân phối(Distribution): Nó là tên được đặt cho CDN bao gồm một tập hợp các vị trí cạnh. Khi chúng ta tạo một CDN mới trong mạng có aws có nghĩa là chúng ta đang tạo một Phân phối.
Phân phối có thể có hai loại:

Phân phối web(Web Distribution): Nó thường được sử dụng cho các trang web.
RTMP: Nó được sử dụng cho Truyền phát đa phương tiện.

  1. Cách CloudFront CDN hoạt động

Các vị trí cạnh trải rộng khắp thế giới và hiện tại, có 50 vị trí cạnh.

Khi người dùng đầu tiên yêu cầu lấy nội dung và yêu cầu chuyển đến vị trí cạnh gần nhất. Cạnh gần nhất sẽ được đọc đầu tiên để xác định xem nó có chứa dữ liệu được lưu trong bộ nhớ đệm hay không. Nếu một cạnh không chứa dữ liệu được lưu trong bộ nhớ cache, thì vị trí cạnh sẽ kéo dữ liệu từ nhóm S3. Giả sử nhóm S3 ở Ireland. Nhưng quá trình này không nhanh hơn đối với người dùng đầu tiên. Tuy nhiên, khi người dùng thứ hai truy cập vào cùng một tệp, tệp này đã được lưu trong bộ nhớ cache vào vị trí cạnh, vì vậy nó sẽ kéo dữ liệu từ vị trí cạnh của nó. Nó tăng tốc độ phân phối dữ liệu.

  1. Các điểm chính liên quan đến CloudFront CDN

Amazon CloudFront CDN được sử dụng để cung cấp toàn bộ trang web của bạn, bao gồm nội dung động, tĩnh, phát trực tuyến và tương tác bằng cách sử dụng mạng toàn cầu gồm các vị trí cạnh.
Khi người dùng yêu cầu nội dung, yêu cầu sẽ tự động được chuyển đến vị trí cạnh gần nhất để nội dung được phân phối với hiệu suất tốt nhất có thể.

Amazon CloudFront CDN được tối ưu hóa để hoạt động với các dịch vụ web khác của Amazon như dịch vụ Amazon Simple Storage (S3), Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Elastic Load balance và Amazon Route 53. Amazon CloudFront CDN cũng hoạt động với nguồn không phải với máy chủ AWS lưu trữ bản gốc và phiên bản của tệp.