Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Google Bard đã có thể phản hồi người dùng theo thời gian thực

thumbnail

Chatbot của Google hiện tại đã có thể trả lời câu hỏi của người dùng theo thời gian thực, thay vì trước đây là trả lời khi đã hoàn thành một câu. Tức là bây giờ người dùng có thể thấy được câu trả lời một cách tự nhiên hơn khi nó đang được Google Bard tạo ra.

Trước đây thì Google Bard sẽ trả lời khi nó tự động hoàn thành một câu, sau đó hiển thị cả câu lên màn hình, bây giờ với kiểu trả lời thời gian thực như Bing AI hay ChatGPT thì người dùng có thể theo dõi dễ hơn và đặc biệt là khả năng ngưng tiếp nhận câu phản hồi của Google Bard.

Khi Google Bard bắt đầu tạo câu phản hồi, sẽ có một tuỳ chọn ngay phía trên hộp thoại và người dùng có thể nhấn vào đó để ngắt câu của chatbot, sau đó tạo một câu hỏi khác hoặc tạo lại phản hồi mà không cần chờ đợi toàn bộ câu trả lời được gửi đến.

Tất nhiên bất kì phản hồi của Google Bard hay của chatbot nào cũng cần phải kiểm chứng lại và Google sẽ cho phép người dùng kiểm chứng qua các thông tin được tổng hợp và hiển thị trong phản hồi đó, chỉ cần nhấn vào biểu tượng Google ở thanh menu cuối cùng.

Google Bard bây giờ cũng có thể tóm tắt nhiều email cùng một lúc nếu anh em đang dùng Gmail.

The Verge.