Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ban hành công văn số 6122/CTDON-TTHT ngày 05/05/2023 về việc hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân.

Để đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo Đề án 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai trân trọng thông báo và đề nghị người nộp thuế thực hiện cập nhật thay đổi thông tin đăng ký thuế, đảm bảo mỗi cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất, sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó; Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân, đề nghị người nộp thuế cập nhật đầy đủ, chính xác 03 thông tin:

– Họ và tên;

– Số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc số định danh đối với cá nhân chưa có căn cước công dân;

– Ngày, tháng, năm sinh của cá nhân.

Người nộp thuế là cá nhân có thể lựa chọn một trong ba cách sau để thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế:

Cách 1: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế theo phương thức điện tử

(Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo)

a. Trường hợp người nộp thuế đăng nhập qua Cổng dịch vụ công Quốc gia

Người nộp thuế truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tìm kiếm thủ tục hành chính: “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” hoặc truy cập và đường dẫn: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-nganh-doc.html?ma_thu_tuc=1.010244

Tích chọn Nộp trực tuyến và đăng nhập bằng tài khoản Cổng Dịch vụ công hoặc tài khoản định danh điện tử của Bộ Công an (VNeID), Cổng Dịch vụ công định tuyến sang Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế và thực hiện các bước thay đổi thông tin như đăng nhập trực tiếp tại Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế dưới đây.

b. Trường hợp người nộp thuế đăng nhập qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế

Người nộp thuế truy cập Trang Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại đường dẫn: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ chọn tab “Cá nhân“, thực hiện “Đăng nhập” (trường hợp NNT chưa đăng ký tài khoản thuế điện tử thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 5 kèm theo), chọn “Đăng ký thuế” – “Thay đổi thông tin” và chọn “Lấy thông tin công dân” hoặc Nhập các thông tin điều chỉnh tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp (lưu ý cập nhật đầy đủ 03 trường thông tin Họ và tên, Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân (cập nhật số CCCD mới nhất).

c. Trường hợp người nộp thuế đăng nhập qua ứng dụng Etax Mobile

Người nộp thuế tải ứng dụng Etax Mobile từ App Store hoặc CH Play, thực hiện “Đăng nhập” (trường hợp NNT chưa đăng ký tài khoản thuế điện tử thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 5 kèm theo), chọn “Thay đổi thông tin” – “Lấy thông tin công dân“, tích chọn ô “Thay đổi thông tin” ở chỉ tiêu “Giấy tờ của cá nhân” (lưu ý cập nhật đẩy đủ 03 trường thông tin Họ và tên, Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân (cập nhật số CCCD mới nhất), chọn “Tiếp tục“, nhập chính xác thông tin căn cước công dân và chọn “Hoàn thành kê khai“.

Cách 2: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập

(Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo)

– Người nộp thuế là cá nhân nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan chi trả, gồm: Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó) và Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.

– Người nộp thuế là cơ quan chi trả tổng hợp thông tin của người lao động, nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế theo phương thức điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai Đăng ký thuế, Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT, Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin người nộp thuế và người phụ thuộc của người nộp thuế (lưu ý cập nhật đầy đủ 03 trường thông tin Họ và tên, Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân (cập nhật số CCCD mới nhất).

Cách 3: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế

(Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo)

– Nơi nộp hồ sơ: Chi cục Thuế nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập).

– Thành phần hồ sơ: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC để kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế của bàn thân người nộp thuế.

Lưu ý: Hướng dẫn doanh nghiệp tra cứu danh sách người nộp thuế và người phụ thuộc cần rà soát thông tin qua cơ quan chi trả
Trích nguồn: https://rd.zapps.vn/detail/294895475532906699?broadcastId=a58c57cd4e88a7d6fe99&id=c211f0536c168548dc07&pageId=294895475532906699