Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Lao động có cả Nghỉ ốm và Không lương thì báo giảm như thế nào?

Câu hỏi thường gặp

Đơn vị hỏi:
Đơn vị tôi có lao động trong tháng đó có cả ngày Nghỉ ốm và Không lương thì báo giảm như thế nào?

BlogBHXH trả lời:

Căn cứ vào chấm công trong tháng để thực hiện phương án báo giảm phù hợp, cụ thể như sau:

1. Nếu Tổng số ngày công nghỉ ốm và nghỉ không lương từ 13 ngày làm việc (ngày công) trở xuống thì Không báo giảm, lao động vẫn tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN như bình thường.

2. Nếu Tổng số ngày công nghỉ ốm và nghỉ không lương từ 14 ngày trở lên (trên 13 ngày công) thì báo giảm, trong đó:

– Nếu tổng số ngày nghỉ ốm từ 14 ngày công trở lên thì báo nghỉ ốm (OF) – nghỉ ốm từ tháng đó (Không phải truy thu BHYT).

– Nếu tổng số ngày nghỉ ốm < 14 ngày công thì báo KL (phải truy thu BHYT nếu báo giảm chậm theo Công văn 3881/BHXH-ST). Đối với trường hợp này, Nghỉ không lương có lẫn cả ngày Nghỉ ốm thì cột Ghi chú cần ghi rõ Nghỉ không lương từ ngày nào đến ngày nào trong tháng. Mục đích là để những ngày khác có phát sinh nghỉ ốm mới được thanh toán. Ví dụ: KL – Nghỉ không lương từ ngày 05/08/2020 – 27/08/2020 hoặc trong Ghi chú có thêm Cú pháp như sau để cán bộ copy vào QUA_TRINH_NGHI mẫu Import : 

Theo đúng thứ tự: từ ngày-đến ngày-ghi chú|từ ngày-đến ngày-ghi chú|…|… ; 
Định dạng điền: yyyyMMdd-yyyyMMdd-string

Ví dụlao động đó có nghỉ ốm từ 05/08/2020 đến 10/08/2020 và nghỉ KL từ 16/08/2020 đến 28/08/2020 thì trong Ghi chú có ghi thêm rõ nghỉ KL từ 16/08/2020 đến 28/08/2020 hoặc cú pháp như sau:

20200805-20200810-Nghỉ ốm có phép|20200816-20200828-Nghỉ KL|

hoặc: 20200816-20200828-Nghỉ KL|

Trích nguồn: http://www.blogbhxh.com/bao-giam-om-lan-khong-luong-745?fbclid=IwAR1LWM_5EPzCaZ_n0chifias425uKzaOiluKUSxQ-oMgfYP8zIUZBsv_Be4