Get in touch
or send us a question?
CONTACT

LOAỊ BỎ NHỮNG CUỘC HỌP LÃNG PHÍ

Đã rất nhiều lần chúng ta cảm thấy có những cuộc họp quá dài hoặc không cần thiết, dẫn đến lãng phí thời gian, tiền bạc…
Hãy cùng tôi tìm hiểu tại sai lại có tình trạng như vậy và cách khắc phục nó là gì nhé!

NGUYÊN NHÂN

1.Giờ họp được setup quá dài so với nội dung cần thảo luận

Giờ họp được setup quá dài sẽ dẫn đến các bên quá thoải mái về thời gian, và có thể nói những chuyện phiếm không liên quan đến cuộc họp với tâm lý đằng nào cũng còn thời gian.

2. Không xác định trước mục đích chính của cuộc họp

Mục đích chính của cuộc họp không được xác định hoặc một cuộc họp có quá nhiều mục đích cho một cuộc họp sẽ dẫn đến các vấn đề được bàn bạc lan man hoặc không có chiều sâu. Từ đó dẫn đến các vấn đề không được giải quyết trong một cuộc họp có thể phải tổ chức lại nhiều cuộc họp khác.

3. Bắt những người không cần thiết tham gia phải tham gia

Có những cuộc họp mà những thành viên không hề liên quan hoặc chỉ cần nghe những thông tin cần chia sẻ trong cuộc họp.
Do vậy người chủ trì cuộc họp cần xem xét kỹ xem các thành viên đó có cần thiết phải tham gia không? chỉ cần leader tham gia có được không? gửi tài liệu cho thành viên đó để đọc có truyền đạt được không?

GIẢI PHÁP

  1. Xác định rõ ràng mục đích cuộc họp trước khi cuộc họp được bắt đầu.

2. Setup thời gian họp phù hợp hoặc có thể ngắn hơn dự tính, để mọi người chú trọng vào chủ đề chính.

3. Giảm tối đa những người không liên quan quá đến nội dung cuộc họp.

Nguồn