Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Nâng Cao Kỹ Năng Tìm Kiếm GOOGLE Với Các Toán Tử

Trong thời đại số hóa và ngành công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc tìm kiếm và lọc thông tin chính xác trên mạng trở nên vô cùng quan trọng. Google, là công cụ tìm kiếm hàng đầu, cung cấp cho chúng ta một loạt các toán tử tìm kiếm giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả của kết quả tìm kiếm. Hãy cùng khám phá cách sử dụng chúng!

1. Sử dụng AND hoặc +

Đảm bảo cả hai từ bạn tìm kiếm đều xuất hiện trong kết quả. Điều này giúp tập trung vào nội dung chứa cả hai từ khóa.

 • Ví dụapple AND orange.

2. Tìm kiếm với OR hoặc |

Khi muốn kết quả chứa ít nhất một trong hai từ khóa.

 • Ví dụapple OR orange.

3. Loại trừ từ không mong muốn với -

Bỏ qua các trang chứa từ khóa bạn không muốn.

 • Ví dụapple -orange.

4. Tìm kiếm cụm từ chính xác với ""

Khi bạn muốn tìm một cụm từ chính xác, không muốn Google tách nó ra.

 • Ví dụ"apple pie".

5. Sử dụng * để thay thế từ

Khi bạn muốn tìm kiếm một cụm từ nhưng không chắc chắn về một từ cụ thể nào đó.

 • Ví dụ"apple * pie".

6. Tìm kiếm trong khoảng giá trị với ..

Khi bạn muốn tìm kiếm trong một khoảng giá trị cụ thể, đặc biệt hữu ích khi tìm kiếm sản phẩm trong một phạm vi giá.

 • Ví dụlaptop $500..$1000.

7. Hạn chế tìm kiếm trong một trang web cụ thể với site:

Khi bạn muốn tìm thông tin chỉ từ một trang web cụ thể.

 • Ví dụsite:fdic.gov "agility bank". Chỉ tìm kiếm từ khoá agility bank trong site: fdic.gov 

8. Tìm kiếm theo loại tệp với filetype:

Khi bạn muốn tìm kiếm nội dung dựa trên loại tệp cụ thể, như PDF, DOC, PPT.

 • Ví dụresume filetype:pdf.

9. Xem phiên bản lưu trữ với cache:

Khi bạn muốn xem phiên bản đã được Google lưu trữ của một trang web cụ thể.

 • Ví dụcache:wikipedia.org.

10. Tìm kiếm tiêu đề chứa từ khóa với intitle:

Để tìm các trang có từ khóa cụ thể trong tiêu đề của chúng.

 • Ví dụintitle:apple.

Khi bạn muốn tìm các trang web có nội dung hoặc chủ đề tương tự một trang web cụ thể.

 • Ví dụrelated:wikipedia.org.

12. Tìm kiếm URL chứa từ khóa với inurl:

Khi muốn tìm các trang web có từ khóa cụ thể trong đường link của chúng.

 • Ví dụinurl:apple.

Nguồn: Viblo