Get in touch
or send us a question?
CONTACT

NEW INPUT SYSTEM IN UNITY

1 : Cài đặt :

  • (Window >> Package Manager).

 Chọn “Input System” => install .

Install Input System Package

Enabling New Input

Mặc định new input system sẽ ko đc active nên chúng ta phải active bằng tay :

“Edit >> Project Settings… >> Player” chọn “Active Input Handling” thành “Input Manager” => “Input System (Preview)”.

Switch Active Input Handling

Khởi động lại editor để áp dụng thay đổi .

SỬ DỤNG INPUT SYSTEM : 

Create => input actions , đổi tên theo nhu cầu dự án .

Double click vào và mở ra input actions window :

  • Action map là tập hợp các action : ví dụ action cho player , cho vehicle , enemy …

Hãy tạo thử 1 action map cho player :

– Action là các hành động trong tập hợp ( di chuyển  , bắn … )

Hãy thử tạo action : Shoot

Binding : giống như là các trigger cho action vừa tạo . Chúng ta có thể gán key để trigger action vừa tạo trong mục “path” bằng các search .

Chúng ta có thể gán nhiều key cho 1 action .

Ở phần di chuyển , chúng ta cần gán nhiều key , có thể chọn :

  • 1D axis ( sử dụng 1D axis giữa -1 và +1 giống như getAxis horizontal hay là vertical )
  • 2D Vector ( sử dụng vector 2D để di chuyển 4 hướng )

Chúng ta có thể add thêm nhiều bộ điều khiển vào ( ví dụ mouse , keyboard , game pad , joystick … )

Có thể thêm nhiều điều khiển vào trong 1 bộ .

.

Nếu bạn chọn no control scheme nó sẽ show tất cả ra .

Chọn key dùng cho từng bộ điều khiển theo ý muốn :

Trong các key đã được gán chúng ta có thể set các tương tác :

Và xử lý : 

Chúng ta có thể sinh ra 1 C# class dựa vào nhưng config vừa kéo thả , rất tiện lợi .

Tick vào generate c# class => apply

Tạo 1 script c# và gán nó vào thằng player ở ngoài sence

Gán input vào => play và click chuột như đã binding ban đầu .

Chúng ta có thể lấy callback context để lấy ra các giá trị cần thiết .

1 cách khác để tiếp cận new input system nhanh chóng .

Như vậy có thể thấy input system mới rất thuận tiện , đơn  giản và ez cho developer chúng ta . Good job unity !