Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Những Lưu Ý Khi Làm Tờ Khai Thuế GTGT Bổ Sung

  1. Phát hiện sai sót ở kỳ nào, thì sửa ở ở kì đó. Phát hiện sai ở chỉ tiêu nào thì tìm đến chỉ tiêu đó để sửa cho đúng.
  2. Đối với hóa đơn đầu vào kê khai sót: không giới hạn thời gian kê khai, nếu phát hiện sai sót trong quá trình kê khai thì vẫn được kê khai bổ sung vào thời điểm nào cũng được, trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra.
  3. Đối với hóa đơn đầu ra kê khai sót: Phát hiện thiếu sót ở kỳ nào thì phải kê khai bổ sung điều chỉnh ở kỳ đó và phải chịu tiền chậm nộp trên số thuế kê khai thiếu( nếu phát sinh)
  4. Tờ khai thuế GTGT tháng (quí) sau luôn phải lấy theo số dư cuối kì ( chỉ tiêu 43) của tờ khai chính thức tháng (quí) trước và thực hiện điều chỉnh ( nếu có).
  5. Nếu khai bổ sung làm tăng số thuế phải nộp thì sẽ phải nộp bổ sung số tiền thuế và tiền chậm nộp.
  6. Nếu khai bổ sung làm tăng hoặc giảm thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ thì sẽ phải kê khai phần tăng hoặc giảm tương ứng vào chỉ tiêu 38 hoặc 37 ở tờ khai của kì hiện tại.
  7. Phải ghi rõ lý do tại sao điều chỉnh số liệu tại bảng giải trình kê khai bổ sung.