Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Reuters: CEO Sam Altman bị OpenAI sa thải vì đang tạo ra siêu trí tuệ nhân tạo

thumbnail

Tin độc quyền từ Reuters nói rằng nguyên nhân HĐQT của OpenAI đột ngột sa thải Sam Altman là bởi vì CEO này (được cho là) đã đạt được bước đột phá trong việc nghiên cứu ra siêu trí tuệ nhân tạo – AGI – Artificial General Intelligence. Do đó, HĐQT đã bất ngờ sa thải Sam vì lo ngại AGI của Sam sẽ đe dọa tương lai nhân loại.

Nguồn tin thân cận của Reuters nói rằng vài ngày trước khi OpenAI sa thải Sam Altman, các nhà nghiên cứu của công ty đã viết “mật thư” gởi cho HĐQT, trong đó nói rằng CEO Sam Altman đã đạt được bước tiến đột phá với dự án Q* (đọc là quy sao – Q star). Q* được cho là dự án bí mật nghiên cứu AGI (siêu trí tuệ nhân tạo) của OpenAI.

Sau khi nhận “mật thư”, HĐQT của OpenAI đã họp khẩn cấp và bất ngờ ra quyết định sa thải CEO Sam Altman, mọi chuyện sau đó diễn ra như anh em đã biết. Nguyên nhân của việc sa thải được cho rằng Sam Altman là người có khuynh hướng cho AI tự do phát triển, trong khi đó HĐQT của OpenAI thì ngược lại, lo ngại nếu AI “tự tung tự tác” thì có thể đe dọa sự tồn vong của nhân loại.

Việc tạo ra được AGI, một siêu trí tuệ nhân tạo, hoặc trí tuệ nhân tạo toàn năng, lâu nay vẫn được cho là đích đến của các công ty nghiên cứu AI nói chung và Sam Altman nói riêng. Hiện nay các mô hình máy học và AI sẽ cần phải có con người đưa ra yêu cầu cho nó thực hiện, trong khi đó AGI giống như các phim khoa học viễn tưởng, có thể tự đặt ra đề bài, tự suy luận và đưa ra quyết định mà không cần con người can thiệp.

Nếu điều đó xảy ra, liệu có khi nào AGI tự hỏi “tại sao mình phải phục tùng loài người?”

Theo Reuters