Get in touch
or send us a question?
CONTACT

So sánh Merge và Rebase trong Git

1. Bài toán

Ta có 1 nhánh chính master và nhánh con bugFix. Hiện tại, ta đang đứng ở branch master. Sản phẩm tiếp tục được phát triển, thành viên khác làm việc ở nhánh bugFix đã cập nhật thêm những commit mới. Để chuẩn bị cho buổi demo sản phẩm, ta phải tích hợp những commit ở nhánh bugFix vào nhánh master. Git đưa ra 2 cách giải quyết vấn đề: Merge hoặc Rebase.

2.Merge

Ta merge nhánh bugFix vào nhánh đang làm việc bằng các thao tác:

git checkout master
git merge bugFix

Với cách làm này, một commit merge mới sẽ xuất hiện ở lịch sử commit của nhánh master, giống như một mối nối để ghép lại lịch sử của cả 2 nhánh. Ta sẽ có một cấu trúc commit trông giống như này:

Merge làm cho những nhánh đang tồn tại không bị thay đổi.

3. Rebase

Để tích hợp những thay đổi ở nhánh bugFix vào nhánh master, ta sử dụng rebase:

git checkout bugFix
git rebase master

Thao tác này sẽ đưa toàn bộ những commit mới tạo ở nhánh bugFix nối tiếp vào “ngọn” của nhánh master, nó sẽ viết lại lịch sử của project bằng cách tạo ra những commit mới ứng với mỗi commit ban đầu của nhánh bugFix

Rebase sẽ giúp loại bỏ những commit không cần thiết như khi sử dụng git merge và giúp tạo ra lịch sử commit có dạng tuyến tính, xuyên suốt project từ khi bắt đầu cho đến hiện tại. Ta có thể dễ dàng điều hướng và kiểm tra lịch sử project bằng git log.

4. Sự khác nhau

Nếu so với rebase thì merge là cách có thể tích hợp với master với rất nhiều nhánh trong 1 lần . Tuy nhiên trường hợp tích hợp bằng merge thì những commit của branch sẽ hoàn toàn không được record lại . Do vậy nếu chúng ta muốn lưu lại một cách chuẩn xác flow của dự án thì Rebase là phương pháp nên được sử dụng

  • Chú ý vào rebase, ta sẽ thấy commit của rebase nằm phía trên commit mới nhất của master. Còn ở merge, mọi người sẽ thấy commit của master nằm phía trên commit mới nhất của merge, ngoài ra một commit merge branch cũng được tạo ra.
  • Ta sử dụng git rebase nếu như muốn các sự thay đổi thuộc về branch của mình luôn luôn là mới nhất. Và có thể log một cách có hệ thống dễ nhìn, dễ tracking sau này.
  • Ta sử dụng git merge nếu muốn sắp xếp các commit theo mặc định. Nếu không biết về những gì mình làm trên branch đó thì dùng merge chắc chắn việc tracking sau này có thể tốn nhiều thời gian lần mò.

    Nguồn: https://viblo.asia/p/so-sanh-merge-va-rebase-trong-git-63vKjwa6Z2R