Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Sự khác nhau giữa Test Plan và Test Steategy, Test case và Test script

Hầu hết dự án dù to hay nhỏ, phức tạp hay đơn giản đều phải có test plan, test steategy, test case, test script(với dự án auto test),

Không phải ai cũng hiểu rõ và phân biệt những loại test này, đôi khi với cả người làm kiểm thử phần mềm đã làm nhiều dự án và hơn nữa với những bạn mới bước chân vào nghề kiểm thử. Hôm nay chúng ta sẽ đi làm rõ những khái niệm này và làm rõ sự khác nhau giữa chúng.

1. Sự khác nhau giữa Test Plan và Test Steategy

  • Test Plan là nột tài liệu liệt kê tất cả các chức năng, hoạt động trong một dự án QA, ở đó lên lịch cụ thể cho từng phần( lịch viết testcase, lịch test, người viết, người test, kết quả…), nó xác định vai trò của dự án, vai trò và trách nhiệm, rủi ro, mục tiêu kiểm tra và bất kì điều gì họ có thể nghĩ ra để phù hợp với thực trạng của từng dự án.
  • Test Plan nó có thể được coi như là “siêu tài liệu” vì ở đó liệt kê đủ mọi thứ cần biết. Nó hỗ trợ cho việc quản lí dự án chính xác và nhanh chóng và tránh được những việc chậm hạn hay rủi ro không mong muốn khác.
  • Test Steategy( chiến lược thử nghiệm) vạch ra phương pháp thử nghiệm và mọi thứ khác xung quanh nó. Nó khác với kế hoạch thử nghiệm, theo nghĩa là chiến lược Thử nghiệm chỉ là một tập con của kế hoạch thử nghiệm. Trong quá trình phát triển một dự án có thể có nhiều chiến lược thử nghiệm được thay thế nhau cho phù hợp với hoàn cảnh của dự án để đem lại hiệu quả làm việc cao nhất. Có thể lấy ví dụ như: Một dự án bao gồm rất nhiều chức năng nhỏ, ban đầu lên plan sẽ cho mỗi tester thực hiện kiểm thử một chức năng, nhưng trong quá trình làm việc thấy khả năng đảm bảo chất lượng cho từng chức năng chưa được cao thêm vào đó các member bị hạn chế về sự hiểu biết toàn bộ dự án vì mỗi người chỉ đang đi sâu về phần chức năng mình đang làm. Do vậy để cải thiện tình hình sẽ thay đổi chiến lược thử nghiệm trong dự án là thực hiện kiểm thử chéo đồng thời phân bố chức năng theo năng lực từng người cho phù hợp

2. Sự khác nhau giữa Test case và Test script

  • Với 2 khái niệm này có rất nhiều người nghĩ rằng trường hợp thử nghiệm là một thuật ngữ được sử dụng trong môi trường kiểm thử thủ công và kịch bản thử nghiệm được sử dụng trong môi trường tự động hóa. Điều này là một phần đúng, vì mức độ thoải mái của người kiểm thử trong các lĩnh vực tương ứng và cũng về cách các công cụ tham khảo các bài kiểm tra (một số được gọi là thử nghiệm script và một số được gọi là kiểm tra các trường hợp). Vì vậy, trong thực tế, kịch bản thử nghiệm và trường hợp thử nghiệm cả hai là các bước được thực hiện trên một ứng dụng để xác nhận chức năng của nó cho dù bằng tay hoặc thông qua tự động hóa.
  • Bản thân tôi thì thấy hai thuật ngữ này có thể được sử dụng thay thế cho nhau. Trường hợp thử nghiệm là một chuỗi các bước giúp kiểm thử viên thực hiện một thử nghiệm nhất định trên ứng dụng. Mục đích của kịch bản thử nghiệm cũng giống như thế
  • Điểm khác giữa 2 khái niệm này chỉ là hình thức: Test case được viết ra và được kiểm thử bằng manual test còn test script là những kịch bản đầy đủ các bước mà kiểm thử viên viết lên để chạy trong quá trình tự động

Nguồn: https://viblo.asia/p/su-khac-nhau-giua-test-plan-test-strategy-test-case-test-script-test-scenario-va-test-condition-gAm5yjJEKdb