Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Thời hạn nộp các loại tờ khai báo cáo thuế trong năm 2022

Để tránh xảy ra thiếu sót, nhầm lẫn khi khai báo thuế, bạn hãy tìm hiểu về các loại tờ khai phải nộp năm 2022 và thời hạn nộp để chuẩn bị, gửi các báo cáo kịp thời đến cơ quan chức năng.các loại tờ khai phải nộp năm 2022

Cập nhật thường xuyên các thông tư và văn bản thuế để nộp các tờ khai đúng quy định

Định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, kế toán viên cần nộp các loại tờ khai thuế và báo cáo thuế theo quy định. Tuy nhiên, các văn bản thuế và thông tư có thể thay đổi liên tục làm bạn dễ nhầm lẫn và thiếu sót khi khai báo thuế.

Đọc thêm:

1. Lịch tổng hợp các loại tờ khai phải nộp năm 2022

Doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo tháng:

 • Ngày 20/1/2022: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tháng 12/2021.
 • Ngày 31/1/2022: Nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính quý IV/2021 và tiền thuế môn bài năm 2022.
 • Vào các ngày 21/2, 21/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 22/8, 20/9, 20/10, 21/11 và 20/12/2022: Nộp tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN của tháng 1 đến tháng 11.
 • Ngày 31/3/2022: Nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai quyết toán thuế TNCN và báo cáo tài chính năm 2021.
 • Ngày 4/5, 1/8 và ngày 31/10/2022: Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I, quý II và quý III/2022.

Các loại tờ khai phải nộp năm 2022 của các doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý:

 • Ngày 31/01/2022: Nộp tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, tiền thuế TNDN tạm tính, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2021 và tiền thuế môn bài năm 2022.
 • Ngày 31/3/2022: Nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai quyết toán thuế TNCN và báo cáo tài chính năm 2021.
 • Ngày 4/5/2022, 1/8/2022 và ngày 31/10/2022: Nộp tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, tiền thuế tạm tính và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I, quý II và quý III/2022.

2. Thời hạn khai nộp thuế

Mỗi loại tờ khai sẽ có thời hạn nộp khác nhau. Tham khảo ngay thời hạn nộp các loại tờ khai trong năm 2022 ở dưới đây:

2.1 Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

Nếu bạn là hộ kinh doanh hay cá nhân kinh doanh thì không cần nộp tờ khai thuế môn bài

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập:

 • Đối tượng nộp thuế môn bài là những doanh nghiệp nhỏ, vừa chuyển từ hộ kinh doanh hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hay những doanh nghiệp vừa bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Thời hạn nộp chậm nhất là vào ngày 30/1 năm sau năm bắt đầu kinh doanh hay thành lập.

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động:

 • Nếu trong năm có thay đổi về vốn điều lệ thì bạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là vào ngày 30/1 sau năm phát sinh thông tin thay đổi.
 • Nếu trong năm không có thay đổi về vốn điều lệ thì bạn không cần phải nộp tờ khai lệ phí môn bài hàng năm.

Trường hợp là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

 • Những người thuộc trường hợp này sẽ không cần phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.
 • Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào hồ sơ khai thuế và cơ sở dữ liệu quản lý thuế, các loại tờ khai phải nộp năm 2022 để xác định doanh thu. Sau đó làm căn cứ để tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo đến người nộp lệ phí môn bài.

2.2 Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với thuế khai theo tháng hoặc theo quý:

 • Trường hợp khai và nộp theo tháng: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Trường hợp khai và nộp theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. 

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế được tính theo năm:

 • Hồ sơ khai thuế năm: Nộp chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu tiên hoặc năm tài chính.
 • Hồ sơ quyết toán thuế năm: Nộp chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm hoặc năm tài chính.

2.3 Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn vào ngày 20 của tháng tiếp theo nếu kê khai theo tháng

Ngoài các loại tờ khai phải nộp năm 2022, bạn cũng cần tìm hiểu về thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Nếu như doanh nghiệp đã chuyển sang hóa đơn điện tử thì không cần làm báo cáo này từ ngày 01/01/2022.

Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy hay hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC:

 • Nộp vào ngày 20 của tháng tiếp theo nếu kê khai theo tháng.
 • Nộp vào ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo nếu kê khai theo quý.

3. Thời hạn nộp tiền thuế

Trường hợp người nộp thuế tính thuế thì nộp chậm nhất vào ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp thì nộp theo quý, chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ

thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ

Nếu trùng với ngày nghỉ thì thời hạn nộp hồ sơ sẽ dời lại ngày làm việc tiếp theo

Nếu đã biết các loại tờ khai phải nộp năm 2022 thì bạn phải biết thời hạn nộp một số tờ khai khi trùng với ngày nghỉ sẽ được điều chỉnh như thế nào. Theo quy định, nếu thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trùng với ngày nghỉ thì thời hạn sẽ được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Trích nguồn: https://mifi.vn/cac-loai-to-khai-bao-cao-thue-trong-nam-2022