Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Tổng hợp các trang Web thu thập thông tin, học tập hay ho MIỄN PHÍ bằng tiếng Nhật

▼Trang thông tin Việt-Nhật
https://www.viet-jo.com/

※Có trả phí nhưng dùng free thôi

▼Newspicks
Báo online tổng hợp nhanh thông tin thời sự,kinh tế Nhật
https://newspicks.com/

※Có trả phí nhưng dùng free thôi

▼Qiita
Blog chia sẻ kiến thức, các mẹo…liên quan đến lập trình của kỹ sư Nhật
https://qiita.com/

▼社長online
Kênh Youtobe chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý, tầm nhìn…của các nhà quản lý Nhật

※Có cả báo nhưng mất phí
https://youtube.com/@syatyoonline?si=SZtkiYTcqqx6mxdX

▼Studyhacker
Trang web chia sẻ kỹ năng mềm khi làm việc, học tiếng Anh..
https://studyhacker.net/