Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Trở thành kỹ sư kiểm tra chất lượng QA/ QC/ Tester

Bạn muốn thay đổi nghề nghiệp và muốn tham gia vào lĩnh vực QA (Software Tester), nhưng bạn bắt đầu từ đâu? Bài viết này chia sẻ bao gồm các nội dung sau:

 • Mục đích của Kỹ sư kiểm tra chất lượng là gì?
 • Kiến thức
 • Các khái niệm về kiểm thử phần mềm
 • Công cụ kiểm tra
 • SQL

1. Mục đích của Kỹ sư kiểm tra chất lượng là gì?

Công việc của Kỹ sư kiểm chất lượng là đảm bảo chất lượng của sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và khách hàng. 

Ví dụ: Test cho trang web truyền thông xã hội có thể phụ trách việc kiểm tra khả năng đăng nhập của ứng dụng. Trong quá trình thử nghiệm, họ phải đảm bảo người dùng có thể đăng nhập thành công với thông tin đăng nhập chính xác. Họ cũng phải đảm bảo rằng thông tin đăng nhập không hợp lệ sẽ không cho phép người dùng đăng nhập thành công.

Bất kỳ sự cố nào xảy ra trong khi thử nghiệm phải được theo dõi dưới dạng lỗi và sau đó được báo cáo để khắc phục. QA bắt lỗi thành công càng sớm càng tốt, có thể tiết kiệm cho một số công ty hàng triệu đô la. Bạn có thể tưởng tượng các ứng dụng như Facebook và Instagram sẽ mất bao nhiêu doanh thu nếu người dùng của họ không thể đăng nhập trong vài ngày không? Đây là lý do tại sao công việc của một QA là rất quan trọng!

2. Kiến thức / Giáo dục

Theo truyền thống, hầu hết các kỹ sư QA có ít nhất bằng cử nhân trong lĩnh vực liên quan đến Khoa học máy tính hoặc Quản lý kinh doanh. Tuy nhiên, khi việc tiếp cận với các nền giáo dục thay thế có chất lượng ngày càng nhiều, đây không còn là một yêu cầu khó đối với hầu hết các công ty.

Với giá tại Việt Nam tầm 6 đến 10 triệu cho hầu hết các chương trình đào tạo Tester cho người mới bắt đầu tại các trung tâm hay cở sở tư nhân hoặc cá nhân nào đó dạy. Đây là một phần nhỏ so với mức giá và phân bổ thời gian của bằng cử nhân truyền thống. Một số chương trình đào tạo thậm chí còn giúp bạn có được vị trí vì họ đã xây dựng mối quan hệ tốt với một số công ty. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng một số chương trình đào tạo là lừa đảo. Đảm bảo đặt nhiều câu hỏi nhất có thể để bạn nhận được giá trị của đồng tiền của mình. Nếu chương trình đào tạo của chương trình đào tạo không bao gồm ít nhất, các khái niệm về kiểm thử phần mềm, các công cụ kiểm tra phần mềm, các phương pháp hay nhất về phần mềm cũng như SQL, thì đó có lẽ không phải là một khoản đầu tư tốt cho bạn.

Nếu tiền eo hẹp hoặc bạn không thể tìm thấy chương trình đào tạo chất lượng mà bạn tin tưởng, bạn có thể trở thành kỹ sư QA tự học về trình độ học vấn của mình. Điều này cần nhiều kỷ luật hơn. Bạn có thể sử dụng các tài nguyên như Youtube cũng như các tài nguyên giá cả phải chăng như UDemy. Điểm bất lợi duy nhất ở đây là bạn có thể không có người đặt câu hỏi trực tiếp dễ dàng như khi bạn tham gia chương trình đào tạo.

3. Các khái niệm về kiểm thử phần mềm

Điều đầu tiên bạn nên tập trung vào việc học tất cả các khái niệm kiểm thử phần mềm khác nhau. Bạn phải học cách nói và hiểu từ vựng của bài kiểm tra.

Các khái niệm chính để bắt đầu:

 • Software Development Life Cycle
 • Software Testing Life Cycle
 • Software Methodologies
 • Functional Testing-unit, integration, system, sanity, smoke, interface, regression, and acceptance testing
 • Nonfunctional Testing-performance, load, stress, volume, security, compatibility, install, recovery, reliability, and usability testing
 • Black-box, white-box, and grey-box testing

4. Công cụ kiểm tra

Tiếp theo trong danh sách của bạn là làm quen với các công cụ kiểm thử phần mềm. Chúng tôi sẽ chia điều này thành công cụ quản lý thử nghiệm và Công cụ kiểm thử thủ công, công cụ tự động hóa.

Công cụ quản lý kiểm tra

Mục đích của công cụ quản lý thử nghiệm là lưu trữ thông tin về cách thức thử nghiệm sẽ được thực hiện, lập kế hoạch cho các hoạt động thử nghiệm và theo dõi tình trạng của công việc đảm bảo chất lượng. Các công cụ phổ biến nhất được sử dụng cho việc này bao gồm:

 • Jira,
 • Azure
 • IBM RCLM
 • TestRail
 • TestPad
 • TestLink
 • Squash TM

Các công cụ kiểm tra thủ công

Những công cụ này có một số khía cạnh mã hóa (coding) nếu bạn muốn sử dụng chúng với toàn bộ khả năng của chúng, tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng chúng mà không cần bất kỳ kiến ​​thức coding nào như:

 • Snagit
 • LightShot
 • Bandicam
 • Trello
 • Github/ Gitlab
 • SoapUI
 • Postman

Công cụ kiểm tra tự động

Các công cụ cần có một số khía cạnh liên quan đến code nếu bạn muốn sử dụng chúng, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng mà không cần có kiến thức code.

 • Postman-API Testing
 • Katalon Studio
 • RFT
 • Selenium IDE-UI Testing

5. SQL

Trong vai trò của bạn, rất có thể bạn sẽ xử lý dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Cách bạn truy cập dữ liệu này và giao tiếp với dữ liệu này sẽ thông qua ngôn ngữ lập trình SQL. 

SQL là viết tắt của ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc. Một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến sử dụng SQL là”

 •  Oracle,
 • Sybase
 • Microsoft SQL Server.

Với SQL, bạn chỉ cần tập trung vào các lệnh cơ bản là “Select”, “Insert”, “Update”, “Delete”, “Create”, and “Drop”. Học cách sử dụng các lệnh này thường là quá đủ và sẽ giúp bạn vượt qua hầu hết các công việc QA.

https://thetestlead.medium.com/becoming-a-qa-manual-test-engineer-road-map-step-by-step-in-2022-da425f1b7d42