Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Check ổ cứng là ổ thường hay SSD

Nhấn phím Windows trên bàn phím (phím có biểu tượng hình cửa sổ) > Nhập vào khung tìm kiếm từ khóa Optimize > Chọn Defragment and Optimize Drives.

Cửa sổ Optimize Drives xuất hiện > Kiểm tra thông tin ở cột Media type

  • Solid state drive: Chính là ổ SSD
  • Hard disk drive: Chính là ổ HDD