Get in touch
or send us a question?
CONTACT
home-banner

Scrum là gì? Scrum là một phương pháp Agile (phát triển phần mềm linh hoạt) dựa trên cơ chế lặp […]

robot

SUBSCRIBE TO
OUR NEWSLETTER

LASTEST STORIES

Chỉ sau 5 năm, các hệ thống nhận dạng khuôn mặt bắt đầu gặp khó khăn trong việc xác định […]

Chỉ là một cuốn tiểu thuyết đơn giản trên dưới 200 trang, những trích dẫn và cả những trích đoạn, các đoạn đối thoại từ Nhà […]

Mã QR là một mã vạch ma trận được phát triển bởi công ty Denso Wave vào năm 1994. Chữ […]

Nhắc lại kiến thức 1 chút: API chỉ là cầu nối nói chuyện giữa Client và Server. API không thực hiện 1 […]

Bạn đã từng bị miss bugs, thậm chí là những bugs cơ bản bao giờ chưa? Đôi khi bạn tự […]

Câu hỏi: Ngày 10/03/2020, Công ty ban hành quyết định: Thay đổi cơ cấu, phải cho nhân viên nghỉ việc từ […]

Kiểm tra website nói một cách đơn giản là kiểm tra ứng dụng web của bạn để tìm các lỗi […]

1. Đoàn tụ bên người thân Gia đình là nơi yêu thương chúng ta vô điều kiện. Thời gian nghỉ […]

Cài đặt connection với Queues. Trong file config/queue.php, chứa các lựa chọn connection với Queues. Các dịch vụ được định nghĩa mặc […]

123