Get in touch
or send us a question?
CONTACT

web3

post-image

Nếu Web 1 là một cuộc cách mạng về thông tin, Web 2 là cuộc cách mạng về tương tác, thì Web 3 là cuộc cách mạng về cách lưu trữ dữ liệu và phân phối thông tin. Nhiều người cho rằng Web 3 chính là tương lai của Internet, liệu điều này có hoàn toàn đúng?