Get in touch
or send us a question?
CONTACT

Thêm NFTs vào game của bạn với Unity Engine

NFT Game là trò chơi điện tử được xây dựng trên nền tảng blockchain mà trong đó người chơi có thể kiếm được vật phẩm có giá trị dưới dạng NFTs. Và điều hấp dẫn là, vật phẩm dạng NFTs này có thể được giao dịch với giá rất cao, thậm chí lên đến hàng chục triệu đô. Để tìm hiểu thêm về NFTs và NFT Game, bạn có thể đọc lại bài viết: “NFT là gì và sự phát triển của game NFT

Hiện tại trong lĩnh vực lập trình game, chúng ta biết đến rất nhiều các Engine hỗ trợ lập trình. Trong số đó, Unity Engine là 1 nền tảng hỗ trợ lập trình game rất nổi tiếng, vì sự phát triển, vì sự hỗ trợ cũng như có một cộng đồng người dùng lớn. 

Vậy để kết hợp 2 điều trên lại với nhau. Tôi và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về việc thêm NFTs vào game của bạn thông qua nền tảng Unity như thế nào trong bài viết này nhé.

 1. Tạo project và import ChainSafe gaming SDK.
 • Tạo project mới

 • Đổi platform sang WebGL, vì ở đây chúng ta build và chạy thử nghiệm trên trình duyệt web

 1. Sử dụng ERC 155 NFT Token với Unity
 • Mở Scene “WebGLLogin” từ thư mục “Assets/Web3Unity/Scenes”

 • Từ thư mục “Assets/Web3Unity/Prefabs/ERC1155” chọn và kéo prefab “BalnceOf1144.prefabs” vào cửa sổ Hierarchy.

 • Mở script “ERC1155BalanceOfExample.cs”

 • Tại đây, các biến được config theo thông tin lấy từ detail của 1 item. Bạn có thể truy cập vào website “testnets.opensea.io/assets” để lấy detail của 1 item.
 • Khi chạy Editor, giá trị “balanceOf” sẽ trả về giá trị.
 • Ở đây, mình tạo 1 GameObject là Sphere và kiểm tra giá trị của balanceOf, nếu lớn hơn 0 thì đổi material của Sphere đã tạo.

 • Chạy Editor, kiểm tra thành công, Sphere sẽ có màu đỏ.

Tham khảo:

https://github.com/ChainSafe