Get in touch
or send us a question?
CONTACT

#AI

post-image

Khi xử lý các bài toán trong trí tuệ nhân tạo, vấn đề luôn phải giải quyết đó là tối […]

post-image

Hiện tại, trong thời đại 4.0 có nhiều nhắc đến sự thay thế của máy móc cho con người, các […]